'L'

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Sr. No. Title Singer Lyrics Music
1लाडके झालीस तूं पाहूणी सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर राम कदम
2लागो न दृष्ट माझी सुमन कल्याणपुर ग. दि. माडगुळकर श्रीनिवास खळे
3लाज राख नंदलाला माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
4लाजवी मला हें नांव गडे सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
5लाजून हासणे अन हृदयनाथ मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
6लाख बोल साहिले कांचनमाला बढे राजा बढे माहित नाही
7लाखांत देखणी तूं जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
8लाखांत लाभले भाग्य सुमन कल्याणपुर शांताबाई जोशी दशरथ पुजारी
9लाल शालजोडी जरतारी माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर बी पी किर्लोस्कर
10लाला कोणासाठी विश्वास काळे मनमोहन नातु माहित नाही
11लावियलें नंदादीपा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर वि. द. अंभईकर
12लगबगीने कुठे निघाली राधा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
13लाल फुलांनी झुलणारी तूं अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
14लपंडाव मांडला! जे एल रानडे स. अ. शुक्ला माहित नाही
15लपे करमाची रेखा उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
16लपुनी बसली राधा गौळण सुमन कल्याणपुर सुधांशु दशरथ पुजारी
17लेक लाडकी या घरची लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
18लिंबलोण उतरतां लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
19लोक कां करतात कांचन वसंत निनावे रंजना प्रधान
20लोटू नको मज दूर कन्हैया जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी