'D'

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Sr. No. Title Singer Lyrics Music
1दारा बांधता तोरण शोभा जोशी इंदिरा संत यशवंत देव
2दारींच्या देवळींत गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
3दास रामाचा हनुमंत नाचे सुधीर फडके अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
4डाव मांडून भांडून मोडू नको सुधीर फडके ना. घ. देशपांडे राम फाटक
5दहीं घाल हातावरती माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर माहित नाही
6दैव दुसरे घडविते लता मंगेशकर शांता शेळके आनंदघन
7दैव जाणिलें कुणी लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर वसंत देसाई
8दैव किती अविचारी रामदास कामत शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
9डंका विनायका रे झडतो तुझा उषा मंगेशकर वसंत बापट यशवंत देव
10दर्द माझ्या अंतरीं हे दशरथ पुजारी मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
11दर्पणी बघते मी गोपाळा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
12दर्यावरी डोले माझं ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर केशवराव भोळे
13दत्तदिंगंबर दैवत माझे आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
14दत्तगुरु सुखधाम माझा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
15दे चरणी आसरा, देवा राम मराठे स. अ. शुक्ला ए पी नारायणगांवकर
16दे मला गे चंद्रिके, प्रीती तुझी लता मंगेशकर राजा बढे हृदयनाथ मंगेशकर
17दे साद दे हृदया सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे श्रीधर फडके
18दीपका, मांडिलें तुला सुमन कल्याणपुर बा. भ. बोरकर कमलाकर भागवत
19देश हा देव असे मझा आशा भोसले जगदिश खेबुडकर वसंत देसाई
20देतें तुला हवें ते अपर्णा मयेकर वसंत निनावे दत्ता डावजेकर
21देऊं नको हुंदका सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
22देऊळ्यांतल्या देवा या हो सुमन कल्याणपुर शांताबाई जोशी दशरथ पुजारी
23देव जरी मज कधीं भेटला आशा भोसले पी सावळाराम वसंत देसाई
24देव करतो भक्तांची चाकरी उत्तरा केळकर जगदिश खेबुडकर विश्वनाथ मोरे
25देव माझा विठू सांवळा सुमन कल्याणपुर सुधांशु दशरथ पुजारी
26देवा तुला दया येईना कशी ? सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर बाळ पळसुले
27देवा, बोला हो माझ्याशीं ज्योत्स्ना भोळे रा. ना. पवार बाळ माटे
28धागा धागा अखंड विणुं या रामदास कामत वसंत कानेटकर जितेंद्र अभिषेकी
29देवाफुडं मानूस, पालापाचोळा सुरेश वाडकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
30देवाघरचें ज्ञात कुणाला रामदास कामत वसंत कानेटकर जितेंद्र अभिषेकी
31देवरूप होऊं सगळे आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
32देवतुल्य बाबा माझे महेंद्र कपूर उमाकांत काणेकर एन दत्ता
33धाडुं नको वनी राम कालिंदी केसकर श्रीनिवास खारकर पु ल. देशपांडे
34धावत येइ सख्या बालगंधर्व वसंत देसाई मास्टर कृष्णराव
35धागा जुळला सुमन कल्याणपुर जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
36धुंद मधुमती रात रे लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर मास्टर कृष्णराव
37धरी एकच पणती मिनाक्षी वि. सं. खांडेकर डी पी कोरगांवकर
38धरिला वृथा छंद सुरेश वाडकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
39धरत्रीच्या कुशीमधीं सुमन कल्याणपुर बहिणाबाई चौधरी वसंत पवार
40धीर धरीं धीर धरीं वसंतराव देशपांडे विद्याधर गोखले राम मराठे
41धुंद मधुमती रात रे लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर मास्टर कृष्णराव
42धुके दाटलेले उदास उदास अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
43धुंद हॊउनी मी जावे सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
44धुंद येथ मी स्वैर झोकितों सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
45धुंदित, गंधित, हॊउनी सजणा उषा मंगेशकर शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
46धुंदींत गाऊं, मस्तींत राहूं महेंद्र कपूर जगदिश खेबुडकर एन दत्ता
47ध्वज विजयाचा उंच धरा रे जयवंत कुलकर्णी योगेश्वर अभ्यंकर हृदयनाथ मंगेशकर
48ध्यास हा जिवाला आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
49दिगंबरा दिगंबरा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
50दिलवर माझा नाही आला माणिक वर्मा पी सावळाराम वसंत प्रभु
51दिल्याघेतल्या वचनांची, शपथ तुला आहे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
52दिन मावळून आतां अजित कडकडे वृन्दा लिमये यशवंत देव
53दिनरात तुला मी किती स्मरूं ? सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
54दिसं चाललं, चाललं आशा भोसले सुधीर मोघे भास्कर चंदावरकर
55दिसला ग बाइ दिसला उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
56दिसलीस तूं फुलले ॠतू सुधीर फडके सुधीर मोघे राम फाटक
57दिशांत जाळ पेटले सुधीर फडके शांता शेळके श्रीधर फडके
58दिवस तुझे हे फुलायचे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
59ज्ञानदेव बाळ माझा लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
60दो नयनांचे हितगुज झाले आशा भोसले शांताराम आठवले सुधीर फडके
61दोघांत दाटलेले दत्ता वाळवेकर श्रीनिवास खारकर दत्ता वाळवेकर
62डोळे भरून आले तनुजा कापडणीस श्रीकृष्ण बेडेकर शशिकांत तांबे
63डोळे हे जुलमी गडे केशवराव भोळे भा. रा. तांबे केशवराव भोळे
64डोळे तुझे बदामी पंडितराव नगरकर बा. भ. बोरकर माहित नाही
65डोळ्यांत सावल्या किती जणांच्या होत्या माधुरी सुटवानी संगिता जोशी यशवंत देव
66डोळ्यांत वाच माझ्या सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
67दोन ध्रुवांवर दोघे आपण गजानन वाटवे मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
68दोन घडीचा डाव अनंत मराठे शांताराम आठवले केशवराव भोळे
69दूर आर्त सांग कुणीं मधुबाला जवेरी मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
70दु:ख ज्याने जाणिले गजानन वाटवे मंगेश पाडगांवकर गजानन वाटवे
71दु:ख माझे हे मुके कृष्णा कल्ले वंदना विटणकर अनिल मोहिले
72दु:ख, सौख्य सारे अंतीं एकरूप यांनी पुष्पा पागधरे शांता शेळके प्रभाकर पंडित
73दु:खाहुनी जगी या कुणी थोर मित्र नाही गोविन्द पोवळे मधुकर जोशी गोविन्द पोवळे
74डुमडुमत डमरू ये माहित नाही भा. रा. तांबे माहित नाही