अभंगवाणी

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Singer Saint/Poet
 
Lyrics Literature
 
Search String


 

 

Sr. No. Title Singer Lyrics Music
1. प्रभात झाला रवी उदेला मोहनतारा अजिंक्य दत्ता माहित नाही
2. उठी गोविंदा, उठी गोपाळा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
3. घन बरसत आले भुमानंद बोगम मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
4. या पिलांनो या गजानन वाटवे मनमोहन नातु गजानन वाटवे
5. विठ्ठला आळवितें माणिक वर्मा संजीवनी मराठे राम फाटक
6. तुझी नि माझी प्रीत जशी रे मोहनतारा अजिंक्य वसंत बापट गजानन वाटवे
7. कशी पडली भूल योगीनी जोगळेकर स. अ. शुक्ला माहित नाही
8. नका मारू खडा गजानन वाटवे राजा बढे गजानन वाटवे
9. दत्तगुरु सुखधाम माझा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
10. पहांटे पहांटे सुरेश वाडकर सुरेश भट सी रामचंद्र
11. शिवशंकर ते आज पाहिले माणिक वर्मा वंदना विटणकर प्रभाकर जोग
12. लागो न दृष्ट माझी सुमन कल्याणपुर ग. दि. माडगुळकर श्रीनिवास खळे
13. क्षणभर भेट आपुली झाली जी एन जोशी शांता शेळके जी एन जोशी
14. दारींच्या देवळींत गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
15. अखिल-हिंदु-विजय-ध्वज हा माहित नाही वि. दा. सावरकर माहित नाही
16. सूर सनईंत नादावला उषा मंगेशकर शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
17. गेला कुठे बाइ कान्हा लता मंगेशकर दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
18. राघू बोले मैनेच्या कानात ग नलिनी मुळगावकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
19. रघुपति राघव राजाराम निर्मला गोगटे मधुकर जोशी श्रीनिवास खळे
20. क्षण आला भाग्याचा ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर मास्टर कृष्णराव
21. नव्या वधूच्या नव्या महालीं दशरथ पुजारी अनिल भारती दशरथ पुजारी
22. मेंदीच्या पानावर लता मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
23. अंगणांत खेळे राजा माहित नाही आशा गवाणकर दत्ता डावजेकर
24. जेव्हा तुला मी पाहिले तलत महमूद वसंत निनावे बाळ बर्वे
25. राधिके, ऎक जरा बाई बबनराव नावाडीकर सुधांशु बबनराव नावडीकर
26. दिसला ग बाइ दिसला उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
27. तुझी रे, उलटी सारी त-हा माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
28. रिंगणात ट्टिपरी रंगली प्रमोदिनी देसाई योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
29. आला ग बाळराजा सरस्वती राणे राजा बढे डी पी कोरगांवकर
30. हवें तुझें दर्शन मजला सी रामचंद्र अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
31. कळा ज्या लागल्या जीवा लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
32. उर्मिला मी, निरोप तुज देतां सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
33. दर्पणी बघते मी गोपाळा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
34. नकळत होते तुझी आठवण सुधीर फडके शांताराम आठवले सुधीर फडके
35. समतेचे हे तुफान उठले अमे रशेख विंदा करंदीकर अमर शेख
36. राघवा, चला आपुल्या घरी यशवंत देव शांताबाई जोशी यशवंत देव
37. जाणतां अजाणतां आज प्रेम जाहलें अनुराधा पौडवाल उमाकांत काणेकर बाळ पर्टे
38. ओळखिली मीं सरस्वती राणे ग. के दातार श्रीधर पार्सेकर
39. ये जिवा रमवाया संजीवनी मराठे संजीवनी मराठे माहित नाही
40. प्रीत लपवूनी लपेल का? मालती पांडे ग. दि. माडगुळकर प्रभाकर जोग
41. धुंदित, गंधित, हॊउनी सजणा उषा मंगेशकर शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
42. अन्य नको वरदान माहित नाही यशवंत यशवंत
43. फुटतो पान्हा पुन्हा पुन्हा उषा मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
44. विधीची अगम्य बालगंधर्व वसंत देसाई मास्टर कृष्णराव
45. तुजवरी कशी फिर्याद करु ? कांचनमाला बढे राजा बढे जी एन जोशी
46. आज अंतर्यामीं भेटे उषा मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
47. अगं पोरी, संभाल मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
48. पाणवठयावर जाशी ग तूं गजानन वाटवे वि. म. कुलकर्णी गजानन वाटवे
49. एकदांच मी तुला पहिले मंजु दिवाण मा. ग. पातकर माहित नाही
50. बिना कपाशीनं उले उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
51. आली तुझी आठवण गोविन्द पोवळे शंकर वैद्य दशरथ पुजारी
52. उघड उघड पाकळी माणिक वर्मा ना. घ. देशपांडे वि. द. अंभईकर
53. चंद्रा! दाखव मजला वाट विश्वास काळे श्रीनिवास खारकर विश्वास काळे
54. हांसायाचें नाहीं तुला माहित नाही वसंत आजगांवकर वसंत आजगांवकर
55. कृष्ण कृष्ण एक ध्यास माणिक भिडे विमल काळे मधुकर गोळवलकर
56. बाळा माझ्या कर अंगाई सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर फाटक
57. शिंग फुंकीले रणी गायकवृंद वसंत बापट वसंत बापट
58. किती वानुं तुला मी भगवंता सी रामचंद्र अण्णा जोशी सी रामचंद्र
59. तुझा मी दास विठूराया वी एस अंभईकर वे. शां. भागवत वि. द. अंभईकर
60. श्रीरामाचे वेड जीवाला आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
61. किती झाले वीर रणधीर पी डी खाडिलकर पा. द. खाडिलकर पी डी खाडिलकर
62. धुंद हॊउनी मी जावे सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
63. काजळ अलगद थरथरले उषा मंगेशकर प्रवीण दवणे अनिल मोहिले
64. हळूच धर ना हात साजणा आर एन पराडकर नामदेव वाटकर गजानन वाटवे
65. माझी मायबोली आज आली माहेराला सोपान चौधरी सोपान चौधरी सोपान चौधरी
66. विठ्ठला समचरण लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
67. जेव्हा तुझ्या बटांना सुरेश वाडकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
68. गमाडी गंमत जमाडी जंमत कुन्दा बोकिल आशा गवाणकर श्रीनिवास खळे
69. थांब जरा रे गिरिधारी! सीता मुल्की ग. के दातार श्रीधर पार्सेकर
70. दिसं चाललं, चाललं आशा भोसले सुधीर मोघे भास्कर चंदावरकर
71. रंगरुप याचे मला का कळेना कृष्णा कल्ले वंदना विटणकर डी एस रुबेन
72. म्हणते जाईन सोडून सुधा मडगांवकर संजीवनी मराठे माहित नाही
73. कसे तरी मग जग दिसते माहित नाही साने गुरुजी माहित नाही
74. जिथे राबती हात तेथे हरी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
75. झाली पहांट ज्योत्स्ना भोळे राजा बढे पु ल. देशपांडे
76. हें शेत बि माझं, बैल बि माझं गजानन वाटवे यतीश लोंढे गजानन वाटवे
77. मस्त ही हवा नभी सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
78. तू तिथे अन् मी इथे हा जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
79. प्रीत तुझी माझी गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
80. अपुलें गुपीत सजणा! आर एन पराडकर सी. म. बापट आर एन पराडकर
81. हा नाद ऒळखीचा! गजानन वाटवे ज. के. उपाध्ये गजानन वाटवे
82. मी निरांजनांतिल वात गजानन वाटवे भालचंद्र खांडेकर गजानन वाटवे
83. भलते बोलूं नका मला सासूबाई सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर फाटक
84. देवरूप होऊं सगळे आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
85. जा मुलि शकुंतले, सासरीं माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
86. ते कसे ग, ते कसे मालती पांडे विहंग गजानन वाटवे
87. मला लागली कुणाची उचकी उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
88. अरे देवा, तुझीं मुलें सुधीर फडके यशवंत देव यशवंत देव
89. हांसतांच नार ती गजानन वाटवे राजा बढे गजानन वाटवे
90. श्रीहरी, गोड तुझी बासरी निर्मला गोगटे सुर्यकान्त खांडेकर दशरथ पुजारी
91. मीरा प्रभुनामी रंगते वि. द. अंभईकर मधुकर जोशी वि. द. अंभईकर
92. सांगू कशी ग, मनाची व्यथा ही माणिक वर्मा राजा बढे मधुकर गोळवलकर
93. अक्रुरा, नेऊ नको माधवा सुमन कल्याणपुर योगेश्वर अभ्यंकर दशरथ पुजारी
94. नदीकिनारीं ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर जी एन जोशी
95. मल्मली तारुण्य माझे आशा भोसले सुरेश भट सी रामचंद्र
96. कशी गौळण राधा बावरली सुमन कल्याणपुर शांता शेळके राम कदम
97. मीरेचे कंकण कृष्णा कल्ले शांताराम नांदगावकर श्रीनिवास खळे
98. पाहिला भाकरींत भगवान सी रामचंद्र अण्णा जोशी सी रामचंद्र
99. त्या तरुतळी विसरले गीत सुधीर फडके वा. रा. कांत यशवंत देव
100. त्या तिथे, पलीकडे, तिकडे मालती पांडे ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
101. गगनिं उगवला सायंतारा गजानन वाटवे अनिल गजानन वाटवे
102. सकल मिळूनी हसूनी खुलूनी सुमन कल्याणपुर संजीवनी मराठे श्रीनिवास खळे
103. लेक लाडकी या घरची लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
104. उभी जानकी स्वयंवरा माणिक वर्मा राजा बढे पु ल. देशपांडे
105. काय बाइ स्वारींची ती ऎट सुमन माटे सुधांशु माहित नाही
106. अशाच वेळीं निळ्या जळावर सुमन माटे सुधांशु माहित नाही
107. लपंडाव मांडला! जे एल रानडे स. अ. शुक्ला माहित नाही
108. माहेरचेच नाव राहूं दे पती-देवा सरोज वेलिंगकर मनमोहन नातु माहित नाही
109. झोंबु नको कान्हा विमल धारगळकर शांता शेळके भालचंद्र धोत्रे
110. उमलून जीव आला मंगल नाथ यशवंत देव यशवंत देव
111. धावत येइ सख्या बालगंधर्व वसंत देसाई मास्टर कृष्णराव
112. प्रभू तू दयाळू मोहम्मद रफी उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
113. आला गं, बाई आला महिना श्रावणाचा सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी राम कदम
114. माझ्या घरांत कधी गं मोहनतारा अजिंक्य संजीवनी मराठे माहित नाही
115. दास रामाचा हनुमंत नाचे सुधीर फडके अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
116. अगं पाटलाच्या पोरी, जरा जपून जपून गोविन्द कुरवाळीकर श्रीनिवास खारकर गोविन्द कुरवाळीकर
117. आमुचा स्वदेश हिंदुस्थान माहित नाही वि. दा. सावरकर माहित नाही
118. भाग्य उजळलें, तुझे चरण पाहिले माणिक वर्मा भा. रा. तांबे दशरथ पुजारी
119. ते स्वप्न भाववेडे सुधीर फडके वंदना विटणकर सुधीर फडके
120. मेघासम हा श्याम नलिनी मुळगावकर योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
121. तुझ्या नि मझ्या भेटीमधूनी अनुराधा पौडवाल शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
122. गोजिरा ग भाऊ माझा सरस्वती राणे राजा बढे डी पी कोरगांवकर
123. मजवरि माधव रुसला बाई आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
124. जाहल्या कांहीं चुका लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
125. वय आज सोळा सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर फाटक
126. वाहू कुणा कुसुमांजलि? स्नेहप्रभा प्रधान मो. ग. रांगणेकर श्रीधर पार्सेकर
127. कसं काय पाटील, बरं हाय का? सुलोचना चव्हाण जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
128. पाहिले तुला कधी दशरथ पुजारी गंगाधर महांबरे दशरथ पुजारी
129. मला हा प्रिय वाटे वनवास जानकी अय्यर सुर्यकान्त खांडेकर गजानन वाटवे
130. गेलों दत्तमयी हॊउनी आर एन पराडकर गिरिबाल शांताराम पाबळकर
131. विठ्ठलाचे पायी आर एन पराडकर ग. दि. माडगुळकर आर एन पराडकर
132. माझा भाऊराया सुमन बाणावलीकर संजीवनी मराठे माहित नाही
133. मानवांनो, आंत या रे लीलाधर हेगडे विंदा करंदीकर लीलाधर हेगडे
134. वाट पाही गोकुळी सरस्वती राणे राजा बढे के दत्ता
135. कंठिले तुझ्याविण दिवस कसे पद्मजा बर्वे शंकर वैद्य दत्ताराम गाडेकर
136. विहिणबाई, विहिणबाई सुषमा श्रेष्ठ शांता शेळके श्रीनिवास खळे
137. आकांत माझ्या भावनांचा श्यामा चित्तार वंदना विटणकर प्रदिप-विलास
138. आणा हो मला मसाल्याची पानपट्टी सुलोचना चव्हाण जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
139. माझ्या हाती माणिकमोती सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर फाटक
140. चपल तुझे चरण जरा प्रमिला दातार बा. भ. बोरकर एम जी गोखले
141. ते अमर हुतात्मे झाले माहित नाही वि. म. कुलकर्णी माहित नाही
142. माझिया नयनांच्या कोंदणी लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
143. घडायचे जे घडते मनुजा लता मंगेशकर प्रवीण दवणे अनिल मोहिले
144. नीज बाळा रे, गाणें गाते आई बापूराव पेंढारकर राम गणेश गडकरी माहित नाही
145. गाते कोण मनांत? यशवंत देव वा. रा. कांत यशवंत देव
146. हा दैवाचा खेळ निराळा जयवंत कुलकर्णी रमेश अणावकर श्रीकांत ठाकरे
147. शतकानंतर आज पाहिली गायकवृंद वसंत बापट कमलाकर भागवत
148. राघवा, जपून चला जरा जानकी अय्यर सुधांशु गजानन वाटवे
149. बासरी ही भान हारी संजीवनी मराठे स. अ. शुक्ला माहित नाही
150. अवघे गरजे पंढरपूर प्रकाश घांगरेकर अशोकजी परांजपे जितेंद्र अभिषेकी
151. हरि, तुझी कळलि चतुराई आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
152. ज्योत्स्ना भोळे अनंत काणेकर केशवराव भोळे
153. लपे करमाची रेखा उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
154. का हरी, सांग खेळसी होरी? उषा मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
155. मानसींचा चित्रकार तो हृदयनाथ मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
156. तुझी भेट झाली होती अरुण दाते ना. घ. देशपांडे हृदयनाथ मंगेशकर
157. राही सख्या नित्य येथ विजया देसाई विहंग गजानन वाटवे
158. जगाचे बंध कोणाला छोटा गंधर्व बालकवी माहित नाही
159. हरिनाम मुखीं रंगतें आशा भोसले शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
160. रे हिंदबांधवा, थांब या स्थळी लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
161. सावधान होई वेडया वसंतराव देशपांडे जगदिश खेबुडकर राम कदम
162. हरी भक्तिचा भुकेला माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
163. शत जन्म शोधितांना मास्टर दिनानाथ वि. दा. सावरकर माहित नाही
164. मदनाची मंजिरी, साजिरी भालचंद्र पेंढारकर विद्याधर गोखले वसंत देसाई
165. हा कोण गडे आला? ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर केशवराव भोळे
166. कांटा रुते कुणाला जितेंद्र अभिषेकी शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
167. अभंगाची गोडी, करी ज्यास वेडी दशरथ पुजारी शांताबाई जोशी दशरथ पुजारी
168. मैफल सुनी सुनी अनुराधा पौडवाल वंदना विटणकर सुधीर फडके
169. कळीचे फुल होतांना प्रभा अत्रे श्रीकृष्ण बेडेकर प्रभा अत्रे
170. घट डोईवर घट कमरेवर लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
171. सखये, प्रेमपत्र पाहिले सुमन माटे राजा बढे स्नेहल भाटकर
172. नका विचारू पुन्हा पुन्हा! माणिक वर्मा रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
173. मानस-लहरीवरी उफाळे कालिंदी केसकर द. वि. गुप्ते माहित नाही
174. चल ऊठ रे मुंकुंदा सुमन कल्याणपुर सुरेश भट दशरथ पुजारी
175. चल चल रे सजणा राणी वर्मा शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
176. रामा-हृदयी राम नाही लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
177. पळभर थांब जरा रे विठू सी रामचंद्र अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
178. मी तुझा मामा, दे मला मुका मन्ना डे मधुसूदन कालेलकर राम कदम
179. थोडे द्यावे थोडे घ्यावे पुष्पा पागधरे वसंत निनावे श्रीनिवास खळे
180. सम्दी दुनिया आमची देवदत्त साबळे सुधीर मोघे आनंद मोडक
181. आज आयोध्या सजली आशा भोसले जगदिश खेबुडकर लक्ष्मण बेर्लेकर
182. एकलेपणाची आग लागली हॄदया ज्योत्स्ना भोळे अनंत काणेकर केशवराव भोळे
183. जय जय महाराष्ट्र माझा शाहीर साबळे राजा बढे श्रीनिवास खळे
184. ती पाहतांच बाला छोटा गंधर्व प्र. के. अत्रे छोटा गंधर्व
185. दु:खाहुनी जगी या कुणी थोर मित्र नाही गोविन्द पोवळे मधुकर जोशी गोविन्द पोवळे
186. त्या चित्त-चोरटयाला कां आपुले म्हणू मी? माणिक वर्मा राजा बढे मधुकर गोळवलकर
187. भेटाया मी प्रियास जातें किसन नांदूरकर सी. म. बापट किसान नांदूरकर
188. तेथे कर माझे जुळती आशा भोसले बा. भ. बोरकर वसंत प्रभु
189. पूर्वेस छान खुलली पुष्पा बोबडे बजरंग सरोदे यशवंत देव
190. विठ्ठलाचे भेटी अजित कडकडे सुधांशु अशोक पत्की
191. का रुसला राधेवरी? शोभा गुर्टू उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
192. ते गीत कोकीळे, गा पुन्हा पुन्हा उषा वर्तक रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
193. खुलविते मेंदी माझा, रंग गोरापान
194. गृहस्थाच्या अंगणांत मोहनतारा अजिंक्य शांताराम आठवले राम कदम
195. गा गीत तूं सतारी राणी वर्मा शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
196. पूर्तता माझ्या व्यथेची हृदयनाथ मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
197. हंसतेस अशि का मनीं? लता मंगेशकर राजा बढे नागेश मसुटे
198. चंद्रमुखी तूं, तुला पाहूनी विठ्ठल शिंदे योगेश्वर अभ्यंकर विठ्ठल शिंदे
199. जिथे सागरा धरणी मिळते सुमन कल्याणपुर पी सावळाराम वसंत प्रभु
200. पोटापुरता पसा पाहिजे सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
201. अज्ञात खेळ चाले अपर्णा मयेकर वंदना विटणकर श्रीनिवास खळे
202. गगन, सदन तेजोमय लता मंगेशकर वसंत बापट हृदयनाथ मंगेशकर
203. अंगणीं गुलमोहोर फुलला माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
204. आवर पद हे मत्त प्रवासी प्रभा अत्रे वि. वा. शिरवाडकर यशवंत देव
205. आतां वेणी घाला माझी दत्ता वाळवेकर मनमोहन नातु गजानन वाटवे
206. दिनरात तुला मी किती स्मरूं ? सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
207. का नाही हसलां नुसते बाबुराव गोखले बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
208. नदीकिनारी माझा गाव भानुमती कंस राजा बढे गजानन वाटवे
209. आता हलेल ग पाळणा! विनोदीनी दीक्षित मा. ग. पातकर माहित नाही
210. माझे मला म्हणाया काही न राहिले रे निर्मला गोगटे शांता शेळके वि. द. अंभईकर
211. राणी तुझ्या नजरेन महेंद्र कपूर वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
212. भावनांचा तूं भुकेला रे मुरारी लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
213. अजुनी रूसून आहे कुमार गंधर्व अनिल कुमार गंधर्व
214. त्यांनीच छेडीले ग शोभा गुर्टू उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
215. करु नका गलबला कुणी आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
216. सजल नयन नित धार बरसती अजित कडकडे शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
217. नभि आले घन ओले सुरेश वाडकर शंकर वैद्य शांक-नील
218. प्रभातकाळी तुझे ईश्वरा माणिक वर्मा मधुकर जोशी गोविन्द पोवळे
219. जीव आनंदला नंदलाला रे संजीवनी मराठे स. अ. शुक्ला माहित नाही
220. तुज मिळेल ग, मिळेल श्यामला माजगांवकर शांताबाई जोशी श्यामला माजगांवकर
221. समाजवादी साथी गाती माहित नाही वसंत बापट वसंत बापट
222. राधिका का बोलेना? आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
223. सासु-यास चालली सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
224. गोविंदा रे गोपाळा सुरेश हळदणकर योगेश्वर अभ्यंकर सुरेश हळदणकर
225. रुतला गुलाब-काटा सुमन माटे राजा बढे माहित नाही
226. पाचोळे आम्ही वादळांतले सी रामचंद्र अण्णा जोशी सी रामचंद्र
227. संधीकाली या अशा लता मंगेशकर गंगाधर महांबरे हृदयनाथ मंगेशकर
228. अशी कशी घरात झाली बाई चोरी? गोविन्द कुरवाळीकर नामदेव वाटकर गजानन वाटवे
229. चरणी तुझ्या मज देई रे, वास हरि ! माणिक वर्मा भा. रा. तांबे दशरथ पुजारी
230. सांगू कशी कहाणी? आशा भोसले वंदना विटणकर सुधीर फडके
231. संसाराच्या सारिपटाचा कसा उधळला डाव आशा भोसले पु. ल. देशपांडे पु ल. देशपांडे
232. सांग कधी कळणार तुला लता मंगेशकर मधुसूदन कालेलकर एन दत्ता
233. हे बंध रेशमाचे जितेंद्र अभिषेकी शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
234. कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर राम कदम
235. आमुचे प्रियकर हिंदुस्थान माहित नाही वि. दा. सावरकर माहित नाही
236. लोक कां करतात कांचन वसंत निनावे रंजना प्रधान
237. होईल का रे सांग पुरी संजीवनी मराठे संजीवनी मराठे माहित नाही
238. कधी तरी कुठे तरी लता मंगेशकर राजा बढे डी पी कोरगांवकर
239. धाडुं नको वनी राम कालिंदी केसकर श्रीनिवास खारकर पु ल. देशपांडे
240. असाच यावा पहांटवारा अरुण दाते शांताराम नांदगावकर अनिल मोहिले
241. चंदनाचा पाळणा हा मधुबाला जवेरी मधुकर जोशी मधुबाला जवेरी
242. कशी मी झोपेंतच रमले दशरथ पुजारी सुर्यकान्त खांडेकर दशरथ पुजारी
243. राया भारीच उशीर झाला! कालिंदी केसकर द. वि. गुप्ते जी एन जोशी
244. वेडया बहिणीची रे वेडी आशा भोसले संजीव वसंत मोहिले
245. राधा कृष्णावरी भाळली आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
246. ध्यास हा जिवाला आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
247. स्तब्ध का उभा गडे संजीवनी मराठे संजीवनी मराठे माहित नाही
248. जपून चाल् पोरी जपून चाल अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
249. गाऊ कसे मी गीत? कुमुद हिरुरकर सुलभा हेर्लेकर कुमुद हिरुरकर
250. रविकिरणांची झारी घेऊनी सकाळी आशालता वाबगांवकर रमेश अणावकर प्रभाकर भालेकर
251. रूसलास का सख्या रे? कुमुदिनी पेडणेकर स. अ. शुक्ला गजानन वाटवे
252. हातांत हात घेतां अनुराधा पौडवाल श्रीकृष्ण बेडेकर अनिल अरुण
253. तीन शिरांचा देव प्रल्हाद शिंदे गिरिबाल मधुकर पाठक
254. रे तुझ्यावाचून काही, येथले अडणार नाही कीर्ति शिलेदार विद्याधर गोखले निलकंठ अभ्यंकर
255. ती रात्र आठवते मला सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर फाटक
256. सोड मिठी जादुदारा विनीता अमलादी राजा बढे माहित नाही
257. बघा तरी हो सी रामचंद्र अण्णा जोशी सी रामचंद्र
258. गाडी आली गाडी आली गायकवृंद वि. म. कुलकर्णी यशवंत देव
259. सांज ये गोकुळी आशा भोसले सुधीर मोघे श्रीधर फडके
260. तळ्यांत अपुले रुप पाहतो उषा वर्तक राम मोरे दशरथ पुजारी
261. चांदणें शिंपित जाशी आशा भोसले राजा बढे हृदयनाथ मंगेशकर
262. उत्तुंग आमुची उत्तर सीमा लीलाधर हेगडे वसंत बापट वसंत बापट
263. केव्हां तरी पहाटे आशा भोसले सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
264. आला ग माझा सांवरिया उषा मंगेशकर वंदना विटणकर अनिल अरुण
265. लाडके झालीस तूं पाहूणी सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर राम कदम
266. अशी ही दोन फुलांची कथा माहित नाही यशवंत देव यशवंत देव
267. स्वप्न पाहते नयनें मिटूनी मधुबाला जवेरी सुधाकर कुलकर्णी मधुबाला जवेरी
268. रजनीगंधा जीवनी या अनुराधा पौडवाल शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
269. सजणा, कशासी अबोला? अनुराधा पौडवाल वंदना विटणकर अनिल अरुण
270. तुज काय सांगू सावळ्या प्रमिला जाधव राजा बढे सुधीर फडके
271. भुलविलेंस साजणी वसंत आजगांवकर सुधांशु वसंत आजगांवकर
272. जाशी कुठे नवनित-चोरा रे माणिक वर्मा अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
273. नेशिल तेथे येते आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
274. झाला महार पंढरीनाथ! सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
275. जग सगळे हे उलटे पाहे दशरथ पुजारी मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
276. सोनियाचं जातं माझं विद्यावती केतकर उषा लिमये यशवंत देव
277. चंद्र आहे साक्षिला सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
278. सुन्यासुन्या मैफलींत माझ्या लता मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
279. हींच राघवा हींच पैंजणें गजानन वाटवे भालचंद्र खांडेकर गजानन वाटवे
280. मला इश्काची इंगळी डसली उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
281. मज सुखवीतो श्याम मुरारी रविंद्र साठे दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
282. मी न माझी राहिले मंजिरी कर्वे-आलेगावकर संजीवनी मराठे गजानन वाटवे
283. नाखवा, वल्हव वल्हव गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
284. कळ्या-फुलांचे झुरती डोळे पद्मजा बर्वे वा. रा. कांत प्रभाकर जोग
285. माउलीच्या भेटीसाठी आतुरला जीव अनुराधा पौडवाल शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
286. तू कुठे अन् मी कुठे स्नेहल भाटकर राजा बढे स्नेहल भाटकर
287. आल्या आल्या आल्या जलधारा रविंद्र साठे वंदना विटणकर यशवंत देव
288. श्रीयोगिराज चालले राम जोशी सुधांशु बाळ करंजकर
289. अर्धीच रात्र वेडी सुधा मल्होत्रा विंदा करंदीकर यशवंत देव
290. माझ्या गालाला पडते खळी मधुबाला जवेरी मधुकर रानडे श्रीनिवास खळे
291. नाविका रे, वारा वाहे रे सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
292. पंढरी-पायरी हाच देह व्हावा उषा मंगेशकर प्रवीण दवणे अनिल मोहिले
293. सावर रे, सावर रे लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर हृदयनाथ मंगेशकर
294. पाऊस आला पाऊस आला यशवंत देव ग्रेस यशवंत देव
295. अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणी राया ! आशा भोसले संजीव वसंत मोहिले
296. कोकीळ कुहूकुहू बोले लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
297. तुला पाहते रे तुला पाहते! आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
298. आला आळ जनीवर माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर बाळ माटे
299. कशी रे तुला भेटू मालती पांडे राजा बढे श्रीनिवास खळे
300. चाफा बोलेना लता मंगेशकर कवि बी वसंत प्रभु
301. वीतभर पोटाचा बालकराम जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
302. विकल मन आज बकुल पंडित शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
303. ऐरणीच्या देवा तुला लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर आनंदघन
304. नयन खेळले जुगार गजानन वाटवे राजा बढे गजानन वाटवे
305. मुरलीधर घनश्याम सुलोचन कुमुद भागवत शांताराम नांदगावकर दशरथ पुजारी
306. नाही आता लाजायाचे! सुलोचना चव्हाण अनिल भारती मधुकर पाठक
307. भावभक्तिनें पूजितें, विश्वनाथा उषा मंगेशकर अण्णा जोशी अण्णा जोशी
308. उगवले नारायण, उगवले गगनांत उषा आमोणकर शांता शेळके प्रभाकर पंडित
309. बहरलेला पारिजात माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
310. भाक्तिच्या फुलांचा बोलतो सुवास सुमन कल्याणपुर पी सावळाराम राम कदम
311. माझ्या छकुलीचे डोळे वि. द. अंभईकर वि. भि. कोलते वि. द. अंभईकर
312. स्वप्न एक पाहते जानकी अय्यर सुर्यकान्त खांडेकर माहित नाही
313. प्रितीचा फुलबाग सुमनांनी सुरेश वाडकर उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
314. आई, तुझी आठवण येते भालचंद्र पेंढारकर बाळ कोल्हटकर भालचंद्र पेंढारकर
315. अरे रडतां रडतां उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
316. हासतां, खेळतां ललिता परुळकर मो. ग. रांगणेकर श्रीधर पार्सेकर
317. मान वेळावुनी, धुंद बोलूं नको अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
318. मी तुझी शकुंतला सुमन माटे राजा बढे गजानन वाटवे
319. आला बाई तारूं ललिता फडके दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
320. आज कृष्णानं केला बाई दंगा कुमुदिनी पेडणेकर सुधांशु राम कदम
321. कशी होती रे माझी आई? स्नेहल भाटकर मधुकर जोशी राम कदम
322. संसार मांडीते मी आशा भोसले जगदिश खेबुडकर एन दत्ता
323. माझी अगाध प्रीती सुधीर फडके वसंत निनावे श्रीनिवास खळे
324. मावळत्या दिनकरा ललिता परुळकर भा. रा. तांबे हृदयनाथ मंगेशकर
325. सजण दारी उभा ! सुधा देशपांडे सुरेश भट यशवंत देव
326. तिकडली स्वारी घरास यायची संजीवनी मराठे संजीवनी मराठे माहित नाही
327. आमुचें नांव आसूं ग! जी एन जोशी मनमोहन नातु जी एन जोशी
328. ऊठ राजसा घननिळा माणिक वर्मा शांताबाई जोशी गजानन वाटवे
329. तार छेडितां बोल उमंगे स्नेहल जोशी रमेश अणावकर वसंत प्रभु
330. थांबला देव वाळवंटी! आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
331. लाख बोल साहिले कांचनमाला बढे राजा बढे माहित नाही
332. अपुरे माझें स्वप्न राहिलें आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
333. यमुनेच्या पाण्यावर सोपान चौधरी सोपान चौधरी सोपान चौधरी
334. शतकांच्या यज्ञांतून लता मंगेशकर शंकर वैद्य हृदयनाथ मंगेशकर
335. ये अशी, ये गडे परेश पेवेकर शांताराम नांदगावकर शांताराम नांदगांवकर
336. हे मना मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
337. मी खरंच रुसले आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
338. बंधनात राधिके उषा अत्रे लीलावती भागवत यशवंत देव
339. शहापुरी खणाची ग गोविन्द पोवळे भालचंद्र खांडेकर गोविन्द पोवळे
340. अंतरिंच्या अपुऱ्या आशा भानुमती कंस मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
341. आज अचानक गांठ पडे कुमार गंधर्व अनिल कुमार गंधर्व
342. बाई मी भोळी आशा भोसले जगदिश खेबुडकर राम कदम
343. ह्या सांज-उतरणीवरती उषा मंगेशकर प्रवीण दवणे श्रीकृष्ण चंद्रात्रे
344. ह्या सांज-उतरणीवरती सुधीर फडके यशवंत देव यशवंत देव
345. शोधिसी माणसा अपर्णा मयेकर वंदना विटणकर श्रीनिवास खळे
346. नयन तुझे जादुगार भालचंद्र पेंढारकर विद्याधर गोखले वसंत देसाई
347. ती येते आणिक जाते महेंद्र कपूर आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
348. स्मरशिल राधा, स्मरशिल यमुना फैयाज वि. वा. शिरवाडकर वसंतराव देशपांडे
349. नार नवेली मी अलबेली मधुबाला जवेरी रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
350. हरि, थेंब घे रे दुधाचा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
351. मन मनास उमगत नाही श्रीधर फडके सुधीर मोघे श्रीधर फडके
352. कलेकलेने चंद्र वाढतो मोहनतारा अजिंक्य पी सावळाराम वसंत प्रभु
353. पाण्याहून सांजवेळीं उषा मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
354. डोळे भरून आले तनुजा कापडणीस श्रीकृष्ण बेडेकर शशिकांत तांबे
355. हले हा नंदाघरीं पाळणा सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी वसंत प्रभु
356. हांसे चंद्रिका सुमन माटे राजा बढे स्नेहल भाटकर
357. हे सांवळ्या घना अनुराधा पौडवाल शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
358. मनांतल्या मनांत मी यशवंत देव सुरेश भट यशवंत देव
359. ती गेली तेव्हां हृदयनाथ मंगेशकर ग्रेस हृदयनाथ मंगेशकर
360. शब्द झाला स्पर्श – हळवा आसावरी असोलकर सुहासिनी इर्लेकर विश्वनाथ ओक
361. औंदा लगीन करायचं सुलोचना चव्हाण म. पा भावे विश्वनाथ मोरे
362. जगी या खास वेडयांचा पसारा आशा भोसले वीर वामनराव जोशी वझे बुवा
363. गंधराणी तूं शुभांगी गोविन्द पोवळे बजरंग सरोदे विठ्ठल शिंदे
364. एकदिलाची सिंहगर्जना गायकवृंद योगेश्वर अभ्यंकर दत्ताराम गाडेकर
365. न्यारिचा वकुत व्होईल जी एन जोशी यशवंत जी एन जोशी
366. हलकेंच कळ्यांनों उमला ! शांता हुबळीकर ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
367. पहिलीच भेट झाली अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
368. देव जरी मज कधीं भेटला आशा भोसले पी सावळाराम वसंत देसाई
369. अडवुं नको माझी वाट आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
370. का दूर रामराया? सरस्वती राणे अनिल भारती माहित नाही
371. कुठवर मी तव वाट बघूं रे? रंजना जोगळेकर नाना साठे दत्ता डावजेकर
372. जय जय विठठल रखुमाई निर्मला गोगटे मधुकर जोशी श्रीनिवास खळे
373. मनांत नसतां काही गडे आशा भोसले पी सावळाराम विश्वनाथ मोरे
374. रामचंद्र मनमोहन माणिक वर्मा ज. के. उपाध्ये वि. द. अंभईकर
375. प्रेम केले, काय हा झाला गुन्हा? कुमार गंधर्व राजा बढे कुमार गंधर्व
376. हा उनाड अवखळ वारा दशरथ पुजारी राम मोरे दशरथ पुजारी
377. गडे पाहूं नका, हात लावूं नका मधुबाला जवेरी मधुकर रानडे श्रीनिवास खळे
378. उठावे प्रभो महागणपती शशिकला अभ्यंकर गिरिबाल शशिकला अभ्यंकर
379. कसे गंधावलो दोघे अनुपमा सहस्त्रबुद्धे कल्याण इनामदार गजानन वाटवे
380. सजणा सांग ना उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
381. लावियलें नंदादीपा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर वि. द. अंभईकर
382. मी तुला न पाहिले आशा भोसले मधुसूदन कालेलकर राम कदम
383. स्वप्नांत तुझ्या मी येऊ कशी? मधुबाला जवेरी सुधाकर कुलकर्णी मधुबाला जवेरी
384. चाळ माझ्या पायांत आशा भोसले संजीव वसंत मोहिले
385. हंसलें मनिं चांदणें माणिक वर्मा राजा बढे पु ल. देशपांडे
386. तो पाऊस वेगळा होता यशवंत देव संगिता जोशी यशवंत देव
387. बेधुंद या आसमंतात झाले उषा मंगेशकर शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
388. मुकुंदा मुरारी मधुसूदना उषा मंगेशकर अण्णा जोशी अण्णा जोशी
389. अशी धुंद हवा गजानन वाटवे सुधांशु गजानन वाटवे
390. चित्रांकित तूं उरलिस केवळ विठ्ठल शिंदे कृ. वि. दातार वसंत प्रभु
391. झाली ग, सांज आता कुसुम चाफळे मधुकर केटचे यशवंत देव
392. अखेरचे येतील माझ्या अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
393. उंच उंच माझा झोका शोभा जोशी इंदिरा संत यशवंत देव
394. चांद मातला, मातला लता मंगेशकर वसंत बापट यशवंत देव
395. स्वप्नांत मी तुझ्या रे महेंद्र कपूर वा. रा. कांत यशवंत देव
396. विकत घेतला आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
397. आली हासंत पहिली रात लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
398. दोघांत दाटलेले दत्ता वाळवेकर श्रीनिवास खारकर दत्ता वाळवेकर
399. तू उभा पाठीशी असशील ना ? कांचनमाला बढे संजीवनी मराठे जी एन जोशी
400. तू जपून टाक पाऊल जरा भालचंद्र पेंढारकर बाळ कोल्हटकर भालचंद्र पेंढारकर
401. कुणी तरी मजला जागें केलें कृष्णा कल्ले रमेश अणावकर बाळ चावरे
402. आज मी जे गीत गातो यशवंत देव सुरेश भट यशवंत देव
403. वाट इथे स्वप्नातिल सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
404. त्या फुलांच्या गंधकोषी हृदयनाथ मंगेशकर सुर्यकान्त खांडेकर हृदयनाथ मंगेशकर
405. नीज रे नीज शिवराया लता मंगेशकर राम गणेश गडकरी हृदयनाथ मंगेशकर
406. जरी या पुसून गेल्या शोभा जोशी मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
407. निघाले आज तिकडच्या घरी माणिक वर्मा बाळ कोल्हटकर बाळ कोल्हटकर
408. अजुनि का न माझा तुज, शोध लागला ? शोभा जोशी यशवंत देव यशवंत देव
409. सांजवात लाविते माणिक वर्मा पी सावळाराम वि. द. अंभईकर
410. करवंदीमागे उभी ज्योत्स्ना भोळे राजा बढे माहित नाही
411. जग हे बंदीशाला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
412. सावळ्या हरीचे घेई सदा नाम माणिक वर्मा शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
413. वाट रेशीम फुला अनुराधा पौडवाल प्रवीण दवणे दिपक पाटेकर
414. घातली ही पाणपोई यशवंत यशवंत यशवंत
415. आम्रतरूशीं लग्न लागले आशा भोसले मधुकर जोशी राम कदम
416. मी घनश्याम पाहिला सरस्वती राणे योगेश्वर अभ्यंकर दशरथ पुजारी
417. चांदण्यांत फिरतांना आशा भोसले सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
418. ती आठवते का तुला पहाट? दत्ता वाळवेकर सुधांशु दत्ता वाळवेकर
419. वाटंच्या वाटसरा उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
420. नांदली राधेसवें रूक्मिणी उत्तरा केळकर जगदिश खेबुडकर विश्वनाथ मोरे
421. दारा बांधता तोरण शोभा जोशी इंदिरा संत यशवंत देव
422. जो आवडतो सर्वांना लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
423. काय करु या बाईलवेड्या नव-याला सुलोचना चव्हाण मनमोहन नातु शंकरराव कुलकर्णी
424. माझ्या प्रीतीच्या पांखरा शोभा जोशी वसंत बापट यशवंत देव
425. आकाशीं फुलला चांदण्याचा मळा रामदास कामत वामन देशपांडे श्रीनिवास खळे
426. देतें तुला हवें ते अपर्णा मयेकर वसंत निनावे दत्ता डावजेकर
427. रंगले हरिभजनी संगीत सुधीर फडके अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
428. देवा तुला दया येईना कशी ? सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर बाळ पळसुले
429. केतकिच्या बनीं तिथे सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
430. एकतारी गाते माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
431. तो सलीम राजपुत्र, नर्तकी अनारकली गजानन वाटवे अनिल भारती गजानन वाटवे
432. थकले रे नंदलाला! आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
433. वेडांत काय गोडी? कुमार गंधर्व राजा बढे कुमार गंधर्व
434. डोळ्यांत सावल्या किती जणांच्या होत्या माधुरी सुटवानी संगिता जोशी यशवंत देव
435. लगबगीने कुठे निघाली राधा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
436. गांव तुझा तो पैलतिरीं विठ्ठल शिंदे पी सावळाराम विठ्ठल शिंदे
437. शाळूवरती आलं पाखरुं ललिता परुळेकर राजा बढे स्नेहल भाटकर
438. आला वसंत हा ऋतुराज मंदाकिनी पांडे मधुकर जोशी अरविंद गजेन्द्रगडकर
439. सतत तु असशी या हृदयात दशरथ पुजारी सुर्यकान्त खांडेकर दशरथ पुजारी
440. माझी माय सरोसती उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
441. पत्रात लिहू मी काय तुला? अरुण दाते रमेश अणावकर अनिल मोहिले
442. वनीं एकटी दमयंती दशरथ पुजारी गंगाधर महांबरे दशरथ पुजारी
443. धुके दाटलेले उदास उदास अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
444. विठ्ठला तु वेडा कुंभार सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
445. आज इष्काचि ओढ मला लागली मधुबाला जवेरी रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
446. हलके हलके चाल रावे बाबुराव गोखले बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
447. हाच का माझा गुन्हा? सुधीर फडके वंदना विटणकर विश्वनाथ मोरे
448. दे मला गे चंद्रिके, प्रीती तुझी लता मंगेशकर राजा बढे हृदयनाथ मंगेशकर
449. झुंजतां रणभूवरी तूं गजानन वाटवे सुरेश देशपांडे राम फाटक
450. मी अशी ही बांधलेली अनुराधा पौडवाल शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
451. वाटते सर्व सांगावे माहित नाही मंगेश पाडगांवकर माहित नाही
452. धीर धरीं धीर धरीं वसंतराव देशपांडे विद्याधर गोखले राम मराठे
453. माझ्या कानांत नको काही सांगू आशा भोसले दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
454. नशेत रात्र जागू दे अजित कडकडे सुधाकर कुलकर्णी प्रभाकर पंडित
455. बाळा तुझ्याचसाठी यशोधरकुमारी अनिल भारती माहित नाही
456. सखी, भावगीत माझे पंडितराव नगरकर गो.ल. आपटे माहित नाही
457. सांग कधी मम दारावरुनी संजीवनी मराठे संजीवनी मराठे गजानन वाटवे
458. अय्या बाई इश्श बाई ! सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
459. कुण्या देशीचे पाखरूं अनुराधा पौडवाल सुधीर मोघे श्रीधर फडके
460. स्मरते न एक गाणे समीर दाते श्रीकृष्ण बेडेकर रवि दाते
461. हा सूर चांदण्याचा भुमानंद बोगम शंकर वैद्य सुहासिनी मुळगावकर
462. या धुंद चांदण्यांत श्यामला कुलकर्णी सुधांशु श्यामला कुलकर्णी
463. सखू आली पंढरपुरा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
464. निळ्या नभांतून नील चांदणे माणिक वर्मा मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
465. आभाळ कोसळे जेव्हा आशा भोसले वसंत निनावे श्रीनिवास खळे
466. हो म्हणूं कशी? कुमुद भागवत गिरिबाल कुमुद भागवत
467. गाणे रंगूनीयां गेले अनुपमा देशपांडे म. पा भावे राम पटवर्धन
468. कठिण गमे हा काळा जिवाला माहित नाही तुकडोजी महाराज माहित नाही
469. घनश्याम सांवळा स्मरतां अनुराधा पौडवाल जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
470. हे हिंदुनृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा लता मंगेशकर वि. दा. सावरकर हृदयनाथ मंगेशकर
471. घाव घातला उरीं स्नेहल भाटकर राजा बढे स्नेहल भाटकर
472. ओळख पहिली गाली हसते लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
473. माझें मला कळेना शोभा गुर्टू वंदना विटणकर अनिल मोहिले
474. कृष्णरूपाची ऒढ मला लागली प्रमिला दातार मधुवंती सप्रे दत्तराज खोत
475. काय झालं सोनुलीला वि. द. अंभईकर वि. भि. कोलते वि. द. अंभईकर
476. वा-यावरती घेत लकेरी सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
477. झुलवूं झोपाळा दीपा काळे सुहासिनी इर्लेकर यशवंत क्षीरसागर
478. अनंता, अंत नको पाहू माणिक वर्मा अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
479. तुझ्या चंद्रशाळेत नेशील कारे? शोभा जोशी यशवंत देव यशवंत देव
480. राधा गौळण करिते मंथन आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
481. एक झोका आशा भोसले सुधीर मोघे आनंद मोडक
482. जरा ज्ञानदेवा, मुक्ताईचे ऐका गोविन्द पोवळे शांताबाई जोशी गोविन्द पोवळे
483. ताठ कॉलरींचा ताठा गायकवृंद सुरेश भट यशवंत देव
484. प्रेमा, काय देऊ तुला? लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
485. दु:ख, सौख्य सारे अंतीं एकरूप यांनी पुष्पा पागधरे शांता शेळके प्रभाकर पंडित
486. नकोस नयनीं भरू आसवे.. माणिक वर्मा शांताराम नांदगावकर प्रभाकर जोग
487. गातो कबीर दोहे सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
488. राम माझा सानुला ग कुमुद कुलकर्णी सुधांशु राम फाटक
489. नींबोणीच्या झाडामागें सुमन कल्याणपुर मधुसूदन कालेलकर एन दत्ता
490. ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी कुमार गंधर्व बाळ कोल्हटकर वसंत देसाई
491. गेले द्यायचे राहून आशा भोसले आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
492. वाजवी पावां गोविंद माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
493. दिन मावळून आतां अजित कडकडे वृन्दा लिमये यशवंत देव
494. वाटेवर काटे वसंतराव देशपांडे अनिल यशवंत देव
495. या सुखात धुंद पुष्पा पागधरे वंदना विटणकर श्रीनिवास खळे
496. एकनिष्ठ सेवक बनलो यांत मोक्ष सारा माहित नाही नाना पालकर माहित नाही
497. मानसींच्या माधवाचे चित्र मंजिरी कर्वे-आलेगावकर भालचंद्र खांडेकर गजानन वाटवे
498. माझें जीवन गाणें जितेंद्र अभिषेकी मंगेश पाडगांवकर पु ल. देशपांडे
499. असेन मी, नसेन मी अरुण दाते शांता शेळके यशवंत देव
500. प्रार्थना देवा, तुला ही सुधीर फडके मधुकर जोशी यशवंत देव
501. रामा रघुनंदना आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
502. जीव तुझा लोभला गजानन वाटवे माधव ज्युलियन गजानन वाटवे
503. चिमण्या गोपी, चिमणीं वासरे मोहनतारा अजिंक्य ज. के. उपाध्ये गजानन वाटवे
504. राधाधरमधुमिलिंद जय जय माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर बी पी किर्लोस्कर
505. दे चरणी आसरा, देवा राम मराठे स. अ. शुक्ला ए पी नारायणगांवकर
506. भाऊबीजेला आला माझा लता मंगेशकर दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
507. घनश्याम नयनीं आला सरस्वती राणे ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
508. का अशी कुणावर बळजोरी सुमन बाणावलीकर राजा बढे माहित नाही
509. परवशता-पाश दैवें मास्टर दिनानाथ वीर वामनराव जोशी वझे बुवा
510. केळीचे सुकले बाग उषा मंगेशकर अनिल यशवंत देव
511. मुक्या मनाचे बोल गीता दत्त-रॉय वसंत बापट जी एन जोशी
512. सुख आले माझ्या दारी आशा भोसले मधुसूदन कालेलकर शंकरराव कुलकर्णी
513. धरी एकच पणती मिनाक्षी वि. सं. खांडेकर डी पी कोरगांवकर
514. कशासाठी ग, कुणासाठी ग अनंत पाटकर मा. ग. पातकर अनंत पाटकर
515. धुंद येथ मी स्वैर झोकितों सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
516. रंगली राधा गोकुळची माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
517. भेटेन नऊ महिन्यांनीं माहित नाही कुंजविहारी माहित नाही
518. छेडियल्या तारा वसंतराव देशपांडे शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
519. आकाशी झेंप घे रे, पाखंरा सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
520. धरिला वृथा छंद सुरेश वाडकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
521. वीरा घे धनुबाण माहित नाही विद्याधर गोखले माहित नाही
522. संथ वाहते कृष्णामाई सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
523. सखी, तुज नाही कळले दत्ता वाळवेकर सुधांशु दत्ता वाळवेकर
524. आला स्वप्नांचा मधुमास मालती पांडे संजीवनी मराठे माहित नाही
525. नव लाख दिवे हे तुझ्या घरीं वी डी घाटे वी डी घाटे वी डी घाटे
526. हृदयि धरा हा बोध खरा माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
527. दिलवर माझा नाही आला माणिक वर्मा पी सावळाराम वसंत प्रभु
528. मरणांत खरोखर जग जगते माहित नाही भा. रा. तांबे माहित नाही
529. सावळाच रंग तुझा माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
530. माझिया रे उशीवरी आर एन पराडकर नामदेव वाटकर आर एन पराडकर
531. संघ हीच जीवनगाथा माहित नाही नाना पालकर माहित नाही
532. कशी या त्यजूं पदांला बालगंधर्व वी सी गुर्जर बाई सुंदराबाई
533. रंग तुझा सावळा माणिक वर्मा रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
534. झोक तोल, तोल, तोल गं सोपान चौधरी सोपान चौधरी सोपान चौधरी
535. चंद्र अर्धा राहिला कृष्णा कल्ले मधुकर जोशी यशवंत देव
536. तुझी अंगकांती रे मालती पांडे दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
537. दु:ख माझे हे मुके कृष्णा कल्ले वंदना विटणकर अनिल मोहिले
538. दैव जाणिलें कुणी लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर वसंत देसाई
539. लाला कोणासाठी विश्वास काळे मनमोहन नातु माहित नाही
540. जय गंगे, भागीरथी प्रसाद सावकार विद्याधर गोखले वसंत देसाई
541. डंका विनायका रे झडतो तुझा उषा मंगेशकर वसंत बापट यशवंत देव
542. प्रभू मी तुझ्या करांतील वीणा माणिक वर्मा शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
543. मर्म बंधातली ठेव ही मास्टर दिनानाथ एस बी शास्त्री माहित नाही
544. हरिचे प्यारे हरिजन आम्ही गजानन वाटवे पु. ल. देशपांडे गजानन वाटवे
545. जयतु हे स्वतंत्रते, विमुक्त-जीविते गायकवृंद राजा बढे कान्हू घोष
546. हें राष्ट्र देवतांचें राणी वर्मा ग. दि. माडगुळकर सी रामचंद्र
547. गाडीवान दादा सरोज वेलिंगकर श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
548. कठीण किती पुरूषहृदय बाई आशा भोसले वी सी गुर्जर माहित नाही
549. सारे कळून आले अजित कडकडे म. पा भावे अनिल मोहिले
550. तुझं नि माझं जमेना ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर श्रीधर पार्सेकर
551. अवमानुन तुजला राया शीला पाध्ये वसंत निनावे यशवंत देव
552. ही कोण कनकांगी, कोण ललना प्रसाद सावकार यशवंत देव यशवंत देव
553. गीत हे गाण्यास सखया शोभा जोशी मोरेश्वर पटवर्धन प्रभाकर पंडित
554. या डोळयांची दोनं पांखरे आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
555. रात्र काळ्या अंबराची दे, परंतू विठ्ठल शिंदे यशवंत पारखी दत्ताराम गाडेकर
556. पैजण रुमझुमले सुमन कल्याणपुर बजरंग सरोदे दशरथ पुजारी
557. वायू संगे येई रामदास कामत गंगाधर महांबरे वीणा चिटको
558. पाहते तुझीच वाट माणिक वर्मा आशा गाडगीळ सुधीर फडके
559. आली नटुनी थटुनी हो सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
560. बघत राहू दे तुझ्याकडे सुधीर फडके शांताराम आठवले वसंत पवार
561. मला हे दत्तगुरु दिसले आशा भोसले जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
562. तू नसतीस तर सुधीर फडके शांताराम आठवले सुधीर फडके
563. ती अंधारातील भेट जी एन जोशी शांता शेळके जी एन जोशी
564. शिवरायाच्या नामाचाही महामंत्र होतो सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे दत्ता डावजेकर
565. बिजली नाचेल गगनांत लीलाधर हेगडे वसंत बापट वसंत बापट
566. वनवास हा सुखाचा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर वसंत पवार
567. घेई छंद मकरंद वसंतराव देशपांडे पुरुषोत्तम दारव्हेकर जितेंद्र अभिषेकी
568. सांग, तू माझा होशील का आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
569. रिमझिम झरती श्रावणधारा सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
570. अंग अंग तव अनंग सुमन माटे विद्याधर गोखले प्रभाकर भालेकर
571. हुकुमाची राणी माझी आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
572. अधीर याद तुझी शोभा गुर्टू वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
573. तेजोनिधी लोहगोल वसंतराव देशपांडे पुरुषोत्तम दारव्हेकर जितेंद्र अभिषेकी
574. कसली जीवाला भूल पडे अनुराधा पौडवाल यशवंत देव अनिल मोहिले
575. प्रेम हे माझे तुझे अरुण दाते राम मोरे श्रीनिवास खळे
576. गातो तुझी विठ्ठला गाणी श्रीकांत पारगावकर श्रीकांत नरुळे बाळ पळसुले
577. सैनिक हो तुमच्यासाठी आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
578. मनीं माझिया नटले गोकुळ माणिक वर्मा सुधांशु वसंत आजगांवकर
579. आले मनात माझ्या, खुलली क्षणात आशा सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर अशोक पत्की
580. उद्धवा, अजब तुझे सरकार सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
581. कुणी जाल का, सांगाल का वसंतराव देशपांडे अनिल यशवंत देव
582. धरत्रीच्या कुशीमधीं सुमन कल्याणपुर बहिणाबाई चौधरी वसंत पवार
583. उतरली सांज ही धारेवरी सुमन कल्याणपुर सुर्यकान्त खांडेकर श्रीनिवास खळे
584. मी युग नव निर्मीन माहित नाही नाना पालकर माहित नाही
585. मम हृदयाची ललित रागिणी पंडितराव नगरकर बा. भ. बोरकर माहित नाही
586. रतिहून सुंदर मदन-मंजिरी प्रसाद सावकार विद्याधर गोखले छोटा गंधर्व
587. प्रेमाला उपमा नाही अनुराधा पौडवाल जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
588. स्वीकारावी पूजा आता कुमार गंधर्व बाळ कोल्हटकर वसंत देसाई
589. सारखा काळ चालला पुढे मन्ना डे मधुसूदन कालेलकर वसंत पवार
590. दैव किती अविचारी रामदास कामत शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
591. यतिमन मम् मानित त्या रामदास कामत वि. वा. शिरवाडकर जितेंद्र अभिषेकी
592. डोळ्यांत वाच माझ्या सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
593. वेड लागले राधेला आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
594. वाकल्या दिशा फुलून अरुण दाते ग्रेस श्रीनिवास खळे
595. धागा धागा अखंड विणुं या रामदास कामत वसंत कानेटकर जितेंद्र अभिषेकी
596. ऊठ रे राघवा उषा मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर विश्वनाथ मोरे
597. नाही गुंतून जायचे अंबरकुमार देव सुधीर मोघे दत्ता डावजेकर
598. एवढे मी भोगले की आशा भोसले सुरेश भट श्रीधर फडके
599. आणखी एक पान गळलें पद्मजा बर्वे वा. रा. कांत माहित नाही
600. जाग बन्सिधरा, जाग श्यामा चित्तार राजा बढे भानुकांत लुकतुके
601. तुझे गीत गाण्यासाठी सुधीर फडके मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
602. रानारानांत गेली बाइ शीळ जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
603. नका गडे माझ्याकडे गोविन्द कुरवाळीकर ग. दि. माडगुळकर गजानन वाटवे
604. गंगा जमुना डोळ्यांत उभ्या का लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
605. गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गजानन वाटवे वि. वा. शिरवाडकर गजानन वाटवे
606. आज गोकुळांत रंग खेळतो हरी लता मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
607. उंबरठयावर माप ठेविले सरोज वेलिंगकर मनमोहन नातु गजानन वाटवे
608. दोन ध्रुवांवर दोघे आपण गजानन वाटवे मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
609. तोच चंद्रमा नभांत सुधीर फडके शांता शेळके सुधीर फडके
610. दत्तदिंगंबर दैवत माझे आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
611. शांत सागरी कशास कांचनमाला शिरोडकर संजीवनी मराठे जी एन जोशी
612. तुज स्वप्नी पाहिले रे, गोपाला लता मंगेशकर दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
613. ती वेळ मला स्मरते अजुनी उषा अत्रे यशवंत देव यशवंत देव
614. मैत्रिणिंनो, सांगू नका नाव घ्यायला सरोज वेलिंगकर मनमोहन नातु गजानन वाटवे
615. डोळे हे जुलमी गडे केशवराव भोळे भा. रा. तांबे केशवराव भोळे
616. रूपेरी वाळूंत माडांच्या बनांत आशा भोसले शांताराम नांदगावकर अनिल अरुण
617. निरांजन पडले तबकांत गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
618. बगळयाची माळ फुले वसंतराव देशपांडे वा. रा. कांत श्रीनिवास खळे
619. तू दूर दूर तेथे आशा भोसले मधुकर जोशी यशवंत देव
620. सावळ्या विठ्ठला सुमन कल्याणपुर रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
621. ओटी भरा ग, ओटी भरा मोहनतारा अजिंक्य मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
622. नंदाघरी, नंदनवन फुलले सुमन कल्याणपुर योगेश्वर अभ्यंकर दशरथ पुजारी
623. पंढरीनाथा, झडकरि आतां आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
624. या कातरवेळी मालती पांडे अनिल भारती मधुकर फाटक
625. ने मजसी ने परत मातृभूमीला हृदयनाथ मंगेशकर वि. दा. सावरकर हृदयनाथ मंगेशकर
626. फार नको वाकू जरी उंच बांधा जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
627. असेंच होतें म्हणायचें तर सुधीर फडके विंदा करंदीकर दत्ता डावजेकर
628. घाल घाल पिंगा वा-या कालिंदी केसकर कृ. ब. निकुंब ए पी नारायणगांवकर
629. पाहूनी रघुनंदन सावळा लता मंगेशकर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
630. त्या सांवळ्या तनूचे माणिक वर्मा आत्माराम सावंत दशरथ पुजारी
631. चले जाव, चले जाव माहित नाही केशवकुमार माहित नाही
632. सहज सख्या एकटाच आशा भोसले सुर्यकान्त खांडेकर श्रीनिवास खळे
633. अजुन त्या झुडुपांच्या मागे दशरथ पुजारी वसंत बापट दशरथ पुजारी
634. शुक्रतारा मंद वारा अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
635. निळासावळा नाथ कुन्दा बोकिल गंगाधर महांबरे श्रीनिवास खळे
636. हरवलें तें गवसलें का लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
637. ती पहा, ती पहा, बापुजींची प्राणज्योत गजानन वाटवे मनमोहन नातु गजानन वाटवे
638. प्रतिमा उरी धरोनी लता मंगेशकर डी वी केसकर वसंत प्रभु
639. उष्:काल होता होता हृदयनाथ मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
640. उर्मिले, त्रिवार वंदन तुला राम फाटक राजा मंगळवेढेकर राम फाटक
641. अशीच अमुची आई असती दशरथ पुजारी मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
642. पाऊस कधींचा पडतो पद्मजा फेणाणी ग्रेस यशवंत देव
643. जीवाच्या जिवलगा मधुबाला जवेरी संजीवनी मराठे यशवंत देव
644. केशवा, माधवा सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
645. इथेंच आणि या बांधावर माणिक वर्मा सुधांशु विठ्ठल शिंदे
646. डाव मांडून भांडून मोडू नको सुधीर फडके ना. घ. देशपांडे राम फाटक
647. कधी बहर, कधी शिशिर सुधीर फडके मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
648. बलसागर भारत होवो गायकवृंद साने गुरुजी वसंत देसाई
649. स्वप्नांतल्या कळ्यांनो आशा भोसले म. पा भावे अनिल अरुण
650. परीकथेतील राजकुमारा कृष्णा कल्ले वंदना विटणकर अनिल मोहिले
651. मालवून टाक दीप लता मंगेशकर सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
652. जन पळभर म्हणतील लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
653. श्रीरामाचे चरण धरावे सुमन कल्याणपुर यशवंत देव यशवंत देव
654. देवाघरचें ज्ञात कुणाला रामदास कामत वसंत कानेटकर जितेंद्र अभिषेकी
655. होईल संक्रांत तेव्हां खरी माहित नाही यतीश लोंढे माहित नाही
656. मी काय तुला वाहू मालती पांडे वि. वा. शिरवाडकर गजानन वाटवे
657. सखी, मंद झाल्या तारका अरुण दाते सुधीर मोघे राम फाटक
658. उघड उघड उघड दार पु. ल. देशपांडे अनिल जी एन जोशी
659. माझा पानमळा पानमळा गजानन वाटवे वि. म. कुलकर्णी गजानन वाटवे
660. प्रीती जडली तुझ्यावरी उषा वाघ शांता शेळके यशवंत देव
661. गळ्याची शपथ तुला जिवलगा माणिक वर्मा ग. ल. ठोकळ सुधीर फडके
662. यमुनाकाठी ताजमहाल गजानन वाटवे अनिल भारती गजानन वाटवे
663. शोधिसी मानवा, राउळीं मंदिरी मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
664. आला खुशींत समिंदर ज्योत्स्ना भोळे अनंत काणेकर केशवराव भोळे
665. माती सांगे कुंभाराला गोविन्द पोवळे मधुकर जोशी गोविन्द पोवळे
666. अजुन नाही जागीं राधा सुमन कल्याणपुर इंदिरा संत दशरथ पुजारी
667. तुझे बघणे अपर्णा मयेकर विनायक रहातेकर दत्ता डावजेकर
668. सांग पोरी सांग सारे बबनराव नावाडीकर मनमोहन नातु माहित नाही
669. नीज माझ्या नंदलाला लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
670. आली कुठूनशी कानीं वसंत आजगांवकर सोपान चौधरी वसंत आजगांवकर
671. मीलनास आपुल्या स्नेहल भाटकर गंगाधर दांडेकर प्रभाकर पंडित
672. घरांत हसरे तारे लता मंगेशकर डी वी केसकर वसंत प्रभु
673. आठवणी दाटतात सुमती टिकेकर योगेश्वर अभ्यंकर एम जी गोखले
674. तुझ्या कामामधून, मझ्या घामामधून माहित नाही वसंत बापट वसंत बापट
675. जांभुळपिकल्या झाडाखाली आशा भोसले ना. धो. महानोर हृदयनाथ मंगेशकर
676. जीवनांत ही घडी लता मंगेशकर यशवंत देव यशवंत देव
677. पूर्वेच्या देवा रामदास कामत गंगाधर महांबरे वीणा चिटको
678. आषाढाच्या सघन घनसम देवकी पंडित प्रवीण दवणे दिपक पाटेकर
679. प्रेम कोणीही करीना जी एन जोशी माधव ज्युलियन जी एन जोशी
680. दिसलीस तूं फुलले ॠतू सुधीर फडके सुधीर मोघे राम फाटक
681. गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर श्रीनिवास खळे
682. कैवल्याच्या चंदण्याला जितेंद्र अभिषेकी अशोकजी परांजपे जितेंद्र अभिषेकी
683. माझ्या प्रीतिच्या फुला उषा मंगेशकर अनिल यशवंत देव
684. बहू असोत सुंदर संपन्न ज्योत्स्ना भोळे एस के कोल्हटकर मालती अलुलकर
685. जाईन विचारित रानफुला किशोरी अमोणकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
686. या झोपल्या जगात सुमन कल्याणपुर राम मोरे दशरथ पुजारी
687. विसरशील खास मला आशा भोसले ज. के. उपाध्ये यशवंत देव
688. स्वरगंगेच्या काठावरती अरुण दाते शंकर वैद्य हृदयनाथ मंगेशकर
689. विजयपताका श्रीरामाची माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर बाळ माटे
690. माझी बेगम आली पंडितराव नगरकर बा. भ. बोरकर माहित नाही
691. गोकुळिंचा राजा माझा माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
692. आई, बघ ना कसा हा दादा ? सुषमा श्रेष्ठ शांता शेळके सी रामचंद्र
693. दूर आर्त सांग कुणीं मधुबाला जवेरी मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
694. वृंदावनात माझ्या माणिक वर्मा शांताराम नांदगावकर प्रभाकर जोग
695. बोल सख्या मधुबोल रे संजीवनी मराठे स. अ. शुक्ला माहित नाही
696. डोळे तुझे बदामी पंडितराव नगरकर बा. भ. बोरकर माहित नाही
697. ये रे घना ये रे घना आशा भोसले आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
698. जा सांग लक्ष्मणा गीता दत्त-रॉय वसंत बापट जी एन जोशी
699. प्रेमास्वरूप आई गजानन वाटवे माधव ज्युलियन जी एन जोशी
700. अरे संसार संसार सुमन कल्याणपुर बहिणाबाई चौधरी वसंत पवार
701. माझें गाणें लता मंगेशकर बालकवी हृदयनाथ मंगेशकर
702. टिप फुले टिप् सुमन माटे केशवसुत मधुकर गोळवलकर
703. तुझ्यासाठी कितींदा कृष्णा कल्ले ना. घ. देशपांडे यशवंत देव
704. विनवित शबरी हिराबाई बडोदेकर राजा बढे सुधीर फडके
705. खेडयामधलें घर कौलारू मंदाकिनी पांडे अनिल भारती मधुकर पाठक
706. म्हणे यशोदा माझा कान्हा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
707. दिगंबरा दिगंबरा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
708. झर झर झर झर धार झरे शांता आपटे शांताराम आठवले मास्टर कृष्णराव
709. स्वर आले दुरुनी सुधीर फडके यशवंत देव प्रभाकर जोग
710. श्रावणांत घन निळा बरसला लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
711. उपवनी गात कोकिळा हिराबाई बडोदेकर वसंत देसाई हिराबाई बडोदेकर
712. मुक्या कळीला फुटले हांसू कृष्णा कल्ले शांता शेळके प्रभाकर पंडित
713. कोण तुजसम सांग माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर वी पी किर्लोस्कर
714. तरूण आहे रात्र अजुनी आशा भोसले सुरेश भट हृदयनाथ मंगेशकर
715. रामप्रहरी राम-गाथा सुमन कल्याणपुर शांताराम नांदगावकर श्रीनिवास खळे
716. सर्वस्व तुजला वाहूनी सुधा मल्होत्रा विंदा करंदीकर यशवंत देव
717. असुं आम्ही सुखाने पत्थर पायांतील माहित नाही मनोहर महाशब्दे माहित नाही
718. कौसल्येचा राम माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
719. चल चल चंद्रा पसर चांदणें कुमुदिनी पेडणेकर श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
720. तुझ्या मझ्या संसाराला आशा भोसले सुधीर मोघे सुधीर फडके
721. मंगल देशा पवित्र देशा जयवंत कुलकर्णी गोविंदाग्रज वसंत देसाई
722. नाते जुळले जयवंत कुलकर्णी वंदना विटणकर डी एस रुबेन
723. म्हातारा इतुका न माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
724. रूसला मजवरती, कान्हा माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर बाळ माटे
725. आली दिवाळी मंगलदायी लता मंगेशकर दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
726. सोडून वैभवमंदिर अपुले विठ्ठल शिंदे मधुकर जोशी विठ्ठल शिंदे
727. अंबरात नाजुकशी चंद्रकोर हांसे मधुबाला जवेरी संजीवनी मराठे यशवंत देव
728. प्रीत तू मागू नको सुधीर फडके वा. रा. कांत यशवंत देव
729. रमल कुठे ग, कान्हा लीला लिमये स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
730. नका विचारू देव कसा माणिक वर्मा रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
731. गोकुळांत गोपसख्या सुषमा पैगणकर नाना साठे चतुर्भुज राठोड
732. अनादि मी अनंत मी माहित नाही वि. दा. सावरकर माहित नाही
733. ते नयन बोलले काहीतरी सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
734. बाळा होऊ कशी लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
735. नाच रे शिवगौरीच्या मुला शरद जांभेकर वसंत बापट प्रभाकर पंडित
736. गाऊं त्यांना आरती कालिंदी केसकर यशवंत माहित नाही
737. नदीकिनारी, नदीकिनारी जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
738. डुमडुमत डमरू ये माहित नाही भा. रा. तांबे माहित नाही
739. मालावल्या नभमंदिरांतल्या तारांच्या दीपिका गजानन वाटवे मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
740. दर्यावरी डोले माझं ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर केशवराव भोळे
741. कुणाला प्रेम मागावे बसवराज स. अ. शुक्ला माहित नाही
742. ज्ञानदेव बाळ माझा लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
743. कंठांतच रूतल्या ताना आशा भोसले गंगाधर महांबरे श्रीनिवास खळे
744. तुला ते आठवेल का सारे सुमन कल्याणपुर मंगेश पाडगांवकर विश्वनाथ मोरे
745. रात्र जायची अजून गडे मोहनतारा अजिंक्य श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
746. देवतुल्य बाबा माझे महेंद्र कपूर उमाकांत काणेकर एन दत्ता
747. जिवलगा, राहीलें रे दूर घर माझें आशा भोसले शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
748. जा रे चंद्रा गजानन वाटवे मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
749. आनंदकंद ऐसा गायकवृंद आनंदराव टेकाडे कान्हू घोष
750. तुझे डोळे पाण्याने भरले लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
751. बाळा जो जो रे लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर वसंत पवार
752. हळू हळू बोल कृष्णा गजानन वाटवे मनमोहन नातु गजानन वाटवे
753. जे मनांत तुझिया सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे दिपक पाटेकर
754. हे आदिमा, हे अंतीमा रामदास कामत वसंत निनावे यशवंत देव
755. यशाने दुमदुमवू त्रिभुवने माहित नाही नाना पालकर माहित नाही
756. आभाळीचा चांद माझा माणिक वर्मा शांताबाई जोशी गजानन वाटवे
757. हो सूर चांदण्याचा उषा मंगेशकर शांता शेळके प्रभाकर पंडित
758. एकतारीसंगे सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
759. लाज राख नंदलाला माणिक वर्मा योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
760. मूर्त रूप जेथे आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
761. मज एकसारखे स्वप्न सख्याचे माणिक वर्मा म. पा भावे अशोक पत्की
762. मृदुल करांनी छेडित तारा सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
763. खरा तो एकची धर्म माहित नाही साने गुरुजी माहित नाही
764. नरवीर तानाजी मालुसरे लहरी हैदर लहरी हैदर लहरी हैदर
765. कुठ गं चाललीस नख-यानं जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
766. या चांदण्यांत सारी अजित कडकडे शांताराम नांदगावकर प्रभाकर पंडित
767. प्रभु या हो कुमुद कुलकर्णी सुधांशु राम फाटक
768. रसिका, मी कैसे गाऊ गीत अनुराधा पौडवाल वंदना विटणकर अनिल अरुण
769. रे क्षणाच्या संगतीने सुमन कल्याणपुर राम मोरे दशरथ पुजारी
770. सहज तुला गुपित एक सांगते सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
771. आगबोट चाले कमल चव्हाण बाबुराव गोखले दत्ता डावजेकर
772. आली तुझ्या दारीं राजा रोशनारा बेगम मो. ग. रांगणेकर डी पी कोरगांवकर
773. पाण्यांतली परी मी सुमन कल्याणपुर वसंत निनावे दशरथ पुजारी
774. माझे मन तुझे झाले सुचित्रा बर्वे सुधीर मोघे सुधीर मोघे
775. शुभं करोती कल्याणम् माणिक वर्मा गंगाधर महांबरे गोविन्द पोवळे
776. नाचती ओठावरी हे बोल ज्योत्स्ना भोळे स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
777. हांसायचें आहे मला आशा भोसले आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
778. राजा सारंगा,माझ्या सारंगा लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
779. गजानना, गजानना अपर्णा मयेकर विनायक रहातेकर दत्ता डावजेकर
780. मुकुंदा, रुसू नको इतुका लता मंगेशकर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
781. चिरदाहक चिंतनांत गजानन वाटवे ना. घ. देशपांडे गजानन वाटवे
782. रूणुरूणु ये माहित नाही भा. रा. तांबे दादा चांदेकर
783. थकले रे डोळे माझे उषा मंगेशकर अनिल यशवंत देव
784. तोवरी गाऊन घे शोभा जोशी बा. भ. बोरकर यशवंत देव
785. सोनुल्या, गुपित सांगते तुला माणिक वर्मा शांताराम आठवले सुधीर फडके
786. प्रिये पहा माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर वी पी किर्लोस्कर
787. मानसकन्या कण्वमुनींची लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
788. एक धागा सुखाचा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
789. प्रीती अबोल झाली कुमुद भागवत योगेश्वर अभ्यंकर दशरथ पुजारी
790. मधुवंतीच्या सुरासुरांतुन सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी यशवंत देव
791. देव माझा विठू सांवळा सुमन कल्याणपुर सुधांशु दशरथ पुजारी
792. चल ग आई, पावसांत जाऊ आशा भोसले श्रीनिवास खारकर श्रीनिवास खळे
793. काही खुळ्या कळ्यांचा शोभा गुर्टू यशवंत देव यशवंत देव
794. सत्यात नाही आले मंदाकिनी पांडे संजीवनी मराठे प्रभाकर जोग
795. लोटू नको मज दूर कन्हैया जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
796. मनाच्या धुंदींत, लहरींत ये ना जयवंत कुलकर्णी शांता शेळके देवदत्त साबळे
797. मालिनीच्या जळीं डुले स्नेहल भाटकर गंगाधर दांडेकर प्रभाकर पंडित
798. रडूं नको रे चिमण्या बाळा मोहनतारा अजिंक्य शांताराम आठवले सुधीर फडके
799. असावें घरटें अपुलें छान सुमन कल्याणपुर पी सावळाराम दशरथ पुजारी
800. अरे खोप्यामधीं खोपा उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
801. प्रभाती सुर नभी रंगती आशा भोसले रमेश अणावकर वसंत प्रभु
802. ऐकव तव मधु बोल जी एन जोशी माधव ज्युलियन जी एन जोशी
803. गणराज रंगिं नाचतो लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
804. मन सुद्ध तुझ परशुराम शांताराम आठवले केशवराव भोळे
805. लिंबलोण उतरतां लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
806. माझिया माहेरा जा ज्योत्स्ना भोळे राजा बढे पु ल. देशपांडे
807. हात तुझा हातांतुन अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
808. माझिया प्रियाला, प्रीत कळेना शोभा गुर्टू उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
809. ही समज तव कुटिल चतुराई बालगंधर्व वसंत देसाई मास्टर कृष्णराव
810. आता उठवूं सारें रान गायकवृंद साने गुरुजी माहित नाही
811. सुख उभे माझिया द्वारी श्यामा चित्तार वसंत निनावे रंजना प्रधान
812. कुणीही पाय नका वाजवूं मालती पांडे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
813. ते सर्व तू विसरुन जा माणिक वर्मा शांता शेळके वसंत पवार
814. संयुक्त महाराष्ट्र उगवतोय आत्माराम पाटील आत्माराम पाटील आत्माराम पाटील
815. सत्य शिवाहून सुंदर हे सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
816. पत्र तुझे ते येता अवचित कृष्णा कल्ले रमेश अणावकर बाळ चावरे
817. गौळणिंनो, जाऊ नका बाजारी आर एन पराडकर योगेश्वर अभ्यंकर आर एन पराडकर
818. पावना वामना या मना माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर वी पी किर्लोस्कर
819. ही नव्हे चांदणी सुमन कल्याणपुर शांताराम नांदगावकर दशरथ पुजारी
820. परिसा तुलसीरामायण गजानन वाटवे मधुकर जोशी विठ्ठल शिंदे
821. हांस रे, मधु हांस ना प्रमोदिनी देसाई नाना साठे दशरथ पुजारी
822. हळु हळु या सजणा मधुबाला धैर्यवान दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
823. पहांटे पहांटे सी रामचंद्र सुरेश भट सी रामचंद्र
824. कृष्णा मिळाली कोयनेला लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
825. नाच रे मोरा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
826. साद ही नाही तुम्हाला गजानन वाटवे ना. घ. देशपांडे गजानन वाटवे
827. श्रीमंत पतीची राणी माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
828. भेटशील केव्हां श्रीकांत पारगावकर सुधीर मोघे सुधीर मोघे
829. देवा, बोला हो माझ्याशीं ज्योत्स्ना भोळे रा. ना. पवार बाळ माटे
830. अशीं पाखरें येती सुधीर फडके मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
831. गा प्रकाशगीत जयवंत कुलकर्णी वंदना विटणकर डी एस रुबेन
832. पहा टाकले पुसूनी डोळे लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
833. छंद तुझा मजला ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर मास्टर कृष्णराव
834. या लाडक्या मुलांनो सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
835. नाम घेता तुझे, गोविंद आशा भोसले रमेश अणावकर वसंत प्रभु
836. कधी कुठे न भेटणार रंजना जोगळेकर इंदिरा संत गजानन वाटवे
837. तू थांब दूर तेथे श्यामा चित्तार वसंत निनावे भानुकांत लुकतुके
838. फुलवित जा तू गोड फुले महेंद्र कपूर उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
839. आपण सारे एक स्नेहल भाटकर विनायक रहातेकर स्नेहल भाटकर
840. सोड ना अबोला मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
841. कशाला जाऊ मी पंढरपुरी आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
842. तुझ्या दारी आले होते जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
843. नव वधू प्रिया मी बावरतें लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
844. दीपका, मांडिलें तुला सुमन कल्याणपुर बा. भ. बोरकर कमलाकर भागवत
845. येणार साजण उषा मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
846. मी रात टाकली लता मंगेशकर ना. धो. महानोर हृदयनाथ मंगेशकर
847. मी रविकिरणांतून आले रे उषा मंगेशकर प्रवीण दवणे अनिल मोहिले
848. सापडले, सापडले प्रमोदिनी देसाई शांताराम आठवले सुधीर फडके
849. तुला मारला वेणीचा फटका सुनिला चारेगावकर मनमोहन नातु विश्वास काळे
850. पाहतेच वाट तुझी माणिक वर्मा म. पा भावे अशोक पत्की
851. या मीरेचे भाग्य सुमन कल्याणपुर आत्माराम सावंत दशरथ पुजारी
852. स्मरा स्मरा हो दत्तगुरू वसंत आजगांवकर सुधांशु वसंत आजगांवकर
853. चाललें जीवन चाललें जीवन यशवंत देव शंकर वैद्य यशवंत देव
854. काका, काका मला वांचवा… गजानन वाटवे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
855. आई म्हणोनि कोणी शांता ठकार यशवंत डी पी कोरगांवकर
856. हंसतिल मजला कबीर, मीरा सुमन कल्याणपुर संजीवनी मराठे सुधीर फडके
857. प्रेम तुझ्यावर करीते मी रे लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
858. नको ताई रुसू आशा भोसले मधुकर जोशी श्रीनिवास खळे
859. नका सोडून जाऊ, रंगमहाल उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
860. घे भरारी नभीं पुष्पा पागधरे वंदना विटणकर डी एस रुबेन
861. अशी बेभान नाचलें आज लता मंगेशकर सुधीर मोघे हृदयनाथ मंगेशकर
862. आळवूं नकोस दूर दीपराज तूं सखे सुरेश वाडकर सुधाकर कुलकर्णी प्रभाकर पंडित
863. प्रियतम दर्शन देई वाणी जयराम वसंत निनावे दशरथ पुजारी
864. नच सुंदरी करू कोपा माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर वी पी किर्लोस्कर
865. आला गं बाई अंगणीं बाळराजा सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
866. रघुपति, आपुल्या पदस्पर्शाने माणिक वर्मा माधव जी काटकर माहित नाही
867. ध्वज विजयाचा उंच धरा रे जयवंत कुलकर्णी योगेश्वर अभ्यंकर हृदयनाथ मंगेशकर
868. सर्व सर्व विसरू दे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
869. का प्रीतिचा पेला रिता सरस्वती राणे स. अ. शुक्ला माहित नाही
870. अजुनि चालतोचि वाट माहित नाही ए पी रेंदळकर माहित नाही
871. होकारही मिळेना अजित कडकडे राम मोरे प्रभाकर जोग
872. जनी नामयाची रंगली कीर्तनीं माणिक वर्मा अनिल भारती दशरथ पुजारी
873. हसलें ग बाई हसलें लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
874. महाराज, आपुली कथा ना कुठे निघे स्वारी सुधीर फडके वि. दा. सावरकर सुधीर फडके
875. त्या अनाम वीरांसाठी माहित नाही मंगेश पाडगांवकर माहित नाही
876. त्या मदनमनोरम रुपी माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
877. रूद्राक्षांच्या नकोत माळा आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
878. तू तर चाफेकळी आशालता वाबगांवकर बालकवी जितेंद्र अभिषेकी
879. रात्र सजली पौर्णिमेची अरुण दाते शांताराम नांदगावकर प्रभाकर पंडित
880. तूच माझा सोयरा सुरेश वाडकर बा. भ. बोरकर प्रभाकर पंडित
881. ह्या जन्मींचें सार्थक झालें सुलोचना कदम अनिल भारती माहित नाही
882. लाजवी मला हें नांव गडे सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर वसंत प्रभु
883. फिरुनी नवी जन्मेन मी आशा भोसले सुधीर मोघे सुधीर फडके
884. जवळी घ्या ना मला सुलोचना चव्हाण वंदना विटणकर विश्वनाथ मोरे
885. तें माझे घर आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
886. घरदिव्यांत मंद तरी उषा अत्रे ना. घ. देशपांडे गजानन वाटवे
887. वैरिण झाली नदी लता मंगेशकर भा. रा. तांबे हृदयनाथ मंगेशकर
888. शब्दमाळा पुरेशा न होती येसुदास यशवंत देव यशवंत देव
889. सुख देवासी मागावे सुधीर फडके शांताराम आठवले सुधीर फडके
890. थांब जराशी ग जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
891. चल नाच नाच रे नंदकिशोरा लता मंगेशकर ग. के दातार नागेश मसुटे
892. राहिले ओठांतल्या ओठांत वसंतराव देशपांडे वा. रा. कांत श्रीनिवास खळे
893. नाही कशी म्हणू तुला लता मंगेशकर आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
894. दिवस तुझे हे फुलायचे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
895. ही वाट दूर जाते सुमन कल्याणपुर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
896. सर्वात्मका, सर्वेश्वरा जितेंद्र अभिषेकी वि. वा. शिरवाडकर जितेंद्र अभिषेकी
897. शब्द शब्द जपून ठेव सुमन कल्याणपुर मंगेश पाडगांवकर विश्वनाथ मोरे
898. चल रानांत सजणा जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
899. राधे तुझा सैल अंबाडा गजानन वाटवे मनमोहन नातु गजानन वाटवे
900. भारतीं सृष्टीचें सौंदर्य खेळे वासंती शांताराम आठवले केशवराव भोळे
901. त्या गावी त्या तिथवर गजानन वाटवे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
902. नको नको रे पावसा पुष्पा पागधरे इंदिरा संत यशवंत देव
903. कशी नागीण सळसळली जयवंत कुलकर्णी शांता शेळके देवदत्त साबळे
904. जा घेउनि संदेश पांखरा सरस्वती राणे राजा बढे माहित नाही
905. तुझ्या मुरलींत माणिक वर्मा शांताबाई जोशी गोविन्द पोवळे
906. मन पिसाट माझॆ कृष्णा कल्ले ना. घ. देशपांडे यशवंत देव
907. बैसले मी पायथ्याशी ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर केशवराव भोळे
908. प्रकाशातले तुम्ही मोहम्मद रफी उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
909. ऋतुराज आज आला अनुराधा पौडवाल वंदना विटणकर अनिल अरुण
910. शुभंकरोती म्हणा लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
911. उमटली रामाची पाउले जानकी अय्यर योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
912. अनसूयेच्या धामी आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
913. रंगरेखा घेउनी मी माणिक वर्मा मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
914. मी मनांत हसता प्रीत हसे आशा भोसले रमेश अणावकर वसंत प्रभु
915. गोजिरें तव रुप बघुनी सुषमा पैगणकर नाना साठे चतुर्भुज राठोड
916. विठ्ठला उभे रहा विश्वास काळे श्रीनिवास खारकर विश्वास काळे
917. विहीणबाई सांभाळा सरस्वती राणे मा. ग. पातकर श्रीधर पार्सेकर
918. नाही माझ्या घरट्यांत सुमन माटे सुर्यकान्त खांडेकर शंकरराव कुलकर्णी
919. मधु मागशि माझ्या सख्या, परी लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
920. रसिका तुझ्याचसाठी परवीन सुलताना गंगाधर महांबरे राम फाटक
921. चंद्रावरतीं दोन गुलाब गजानन वाटवे ग. दि. माडगुळकर गजानन वाटवे
922. वेडात मराठे वीर हृदयनाथ मंगेशकर वि. वा. शिरवाडकर हृदयनाथ मंगेशकर
923. तिन्हीसांजेला प्रभूचरणांशी अनुराधा पौडवाल प्रवीण दवणे दिपक पाटेकर
924. नच साहवतो हा भार वाणी जयराम वसंत निनावे दशरथ पुजारी
925. लाखांत देखणी तूं जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
926. गंधवा-या थांब दारीं अरुण दाते राम मोरे अनिल मोहिले
927. नौखलीमधी महादेव नानिवडेकर महादेव नानिवडेकर महादेव नानिवडेकर
928. आम्ही ठाकर ठाकर रविंद्र साठे ना. धो. महानोर हृदयनाथ मंगेशकर
929. जनी बोलली भाग्य उजळलें सुमन माटे योगेश्वर अभ्यंकर बाळ माटे
930. सप्तपदी मी रोज चालते लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
931. ती रात्र कुसुंबी बहराची अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
932. कोणता मानूं चंद्रमा गजानन वाटवे गु. ह. देशपांडे गजानन वाटवे
933. रूसली राधा, रूसला माधव ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर श्रीधर पार्सेकर
934. हा मंद मंद वारा कुन्दा बोकिल शांता शेळके बाळ बर्वे
935. सजल श्याम घन गर्जत आले माहित नाही कुसुमाग्रज माहित नाही
936. उघडया पुन्हा जहाल्या, जखमा शोभा गुर्टू उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
937. आज मी नाथा घरी आलो कैलासनाथ जयस्वाल योगेश्वर अभ्यंकर भानुकांत लुकतुके
938. मज गमे ऐसा जनक तो माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
939. भेट तुझी माझी स्मरते अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
940. विसर प्रीत सुधीर फडके शांताराम नांदगावकर यशवंत देव
941. राधिकेच्या राउळी ये गजानन वाटवे मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
942. मी धरू धिरावा कसा प्रमिलाबाई ना. घ. देशपांडे माहित नाही
943. भुलवुं नको रे वाट प्रमिला दातार मधुवंती सप्रे दत्तराज खोत
944. रात्र होते रे माझी वैरी कमल नजरे मनमोहन नातु शंकरराव बिनिवाले
945. या हो नारायणा गायकवृंद श्रीनिवास खारकर यशवंत देव
946. चिंचा आल्यात पाडाला आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
947. हा पाउस रिमझिम बरसे पुष्पा पागधरे वंदना विटणकर डी एस रुबेन
948. या गडे हासू या सुमन कल्याणपुर संजीवनी मराठे सुधीर फडके
949. बघ लागली आग कांचनमाला बढे स. अ. शुक्ला माहित नाही
950. रंग ओलेत्या फुलांचा शोभा जोशी प्रवीण दवणे प्रभाकर पंडित
951. तू माझ्या जवळी यावे कुसुम मंत्री – सगुण दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
952. रघुनंदन आले, आले लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
953. विसरलास का रे आशा भोसले उमाकांत काणेकर राम कदम
954. लाजून हासणे अन हृदयनाथ मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
955. मी डोलकर डोलकर लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
956. सख्या, मी येऊ का रे आत रंजना जोगळेकर सुधांशु गजानन वाटवे
957. जमले तितुके केले सी रामचंद्र वसंत निनावे सी रामचंद्र
958. किती बघावी वाट सुर्यकान्त मोहिले ग. ल. ठोकळ माहित नाही
959. एका तळ्यांत होती आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर श्रीनिवास खळे
960. जायचें असेल जरी मालती पांडे संजीवनी मराठे गजानन वाटवे
961. दिल्याघेतल्या वचनांची, शपथ तुला आहे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
962. आस आहे अंतरी या सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
963. अभिमानाने मीरा वदते कुन्दा बोकिल योगेश्वर अभ्यंकर अनिल मोहिले
964. हृदयीं जागा, तूं अनुरागा लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
965. शरण तुला भगवंता सुरेश वाडकर विनायक रहातेकर नागेश राज
966. शाळा सुटली, पाटी फुटली कुन्दा बोकिल योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
967. जिवलगा येऊ कशी रे इंदुमती मनोहर ग. दि. माडगुळकर वि. द. अंभईकर
968. रणपटू धीरा भारतवीरा महादेव नानिवडेकर महादेव नानिवडेकर महादेव नानिवडेकर
969. जगा, तुझी सारी त-हा सदा उफराटी माहित नाही यशवंत माहित नाही
970. मन वढाय वढाय उत्तरा केळकर बहिणाबाई चौधरी यशवंत देव
971. उघड उर्मिळे, कवाड किशोरी अमोणकर वा. रा. कांत जितेंद्र अभिषेकी
972. श्यामसुंदरा नंदकिशोरा अनुराधा पौडवाल वंदना विटणकर अनिल अरुण
973. कल्पवृक्ष कन्येसाठी लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
974. घेइं रे, सोनुल्या, घांस प्रीतिचा शांता आपटे शांताराम आठवले मास्टर कृष्णराव
975. आला पाऊस मातीच्या वासांत ग पुष्पा पागधरे शांता शेळके श्रीनिवास खळे
976. या जन्मावर, या अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
977. श्रीरामाचे दर्शन घडले सुमती टिकेकर योगेश्वर अभ्यंकर एम जी गोखले
978. घालितें मी शुभप्रभातीं कुमुदिनी पेडणेकर गंगाधर महांबरे यशवंत देव
979. सांग गो चेडवा जयवंत कुलकर्णी रमेश अणावकर सूरज
980. या बाळांनो फैयाज भा. रा. तांबे वसंत देसाई
981. जरा हळू जपून लीला लिमये स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
982. कुणी बाई, गुणगुणलें आशा भोसले दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
983. संभाळ ग, संभाळ ग वत्सला कुमठेकर मो. ग. रांगणेकर वत्सला कुमठेकर
984. मस्त रात्र ही गजानन वाटवे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
985. देऊळ्यांतल्या देवा या हो सुमन कल्याणपुर शांताबाई जोशी दशरथ पुजारी
986. शब्दांवाचून कळले सारे जितेंद्र अभिषेकी मंगेश पाडगांवकर पु ल. देशपांडे
987. रघुपति राघव गजरीं गजरीं आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
988. खुदकन गालीं हसले मोहनतारा अजिंक्य मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
989. आज ह्रदय मम विशाल झालें अरुण दाते शंकर वैद्य हृदयनाथ मंगेशकर
990. भाग्यवती मी भाग्यवती मोहनतारा अजिंक्य शांताराम आठवले सुधीर फडके
991. का धरिला परदेश बकुल पंडित शांता शेळके जितेंद्र अभिषेकी
992. रंग माझा वेगळा सुरेश वाडकर सुरेश भट रवि दाते
993. ते दुध तुझ्या त्या घटांतले लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
994. अंतरीच्या गूढ गर्भी जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
995. कोटी कोटी रुपें तुझी सुरेश वाडकर यशवंत देव प्रभाकर जोग
996. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ऒझे रविंद्र साठे आरती प्रभु भास्कर चंदावरकर
997. गेले ते दिन गेले हृदयनाथ मंगेशकर भवानीशंकर पंडित श्रीनिवास खळे
998. फांद्यांवरी बांधिले ग गजानन वाटवे ग. दि. माडगुळकर गजानन वाटवे
999. आधी बीज एकले
1000. सोनियाचा पाळणा मंदाकिनी पांडे संजीवनी मराठे प्रभाकर जोग
1001. या मुरलीने कौतुक माणिक वर्मा सुधांशु दशरथ पुजारी
1002. पिवळी पिवळी हळद लागली सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी वसंत प्रभु
1003. ज्योत दिव्याची मंद तेवते आशा भोसले योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
1004. कुठे शोधिसी रामेश्वर सुधीर फडके मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1005. काय बाइ सांगूं उषा मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
1006. ही कोण मधुरानना हिराबाई बडोदेकर वसंत देसाई हिराबाई बडोदेकर
1007. वारा फोफावला गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
1008. रामाला ग चंद्र हवा गजानन वाटवे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
1009. वद जाऊ कुणाला शरण माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर वी पी किर्लोस्कर
1010. बोल माझ्या फुला अरुण दाते सुरेश भट यशवंत देव
1011. आनंदी आनंद गडे वाणी जयराम बालकवी वसंत देसाई
1012. नसतां माझ्या मनांत कही नलिनी मुळगावकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
1013. या राधेला माणिक वर्मा म. पा भावे दशरथ पुजारी
1014. सोबतीला चंद्र देते लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
1015. प्रिया आज माझी, नसे साथ द्याया सुधीर फडके यशवंत देव प्रभाकर जोग
1016. कुण्या राजाची तूं ग राणी विष्णु वाघमारे जगदिश खेबुडकर राम कदम
1017. मागू नको सख्या जे सुधा मल्होत्रा विंदा करंदीकर यशवंत देव
1018. त्या तुझिया चिंतनांत उषा मंगेशकर गंगाधर महांबरे श्रीनिवास खळे
1019. सुंदर खाशी सुबक ठेंगणी माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
1020. रात्र आहे पौर्णिमेची कृष्णा कल्ले शांताराम नांदगावकर यशवंत देव
1021. कमरेला पदर खोचून बाबुराव गोखले बाबुराव गोखले माहित नाही
1022. फिटे अंधाराचे जाळे आशा भोसले सुधीर मोघे श्रीधर फडके
1023. काळ्या गढीच्या जुन्या जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
1024. प्रभू रे, खेळ तुझा न्यारा मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
1025. क्षणभर, उघडीं नयन देवा माणिक वर्मा रा. ना. पवार दशरथ पुजारी
1026. जयो-स्तु ते श्रीमहन्मंगले, शिवास्पदे शुभदे मंगेशकर परिवार वि. दा. सावरकर मधुकर गोळवलकर
1027. गोकुळिंचा कान्हा सोपान चौधरी सोपान चौधरी सोपान चौधरी
1028. नकळत सारे घडले सुमन कल्याणपुर रमेश अणावकर दशरथ पुजारी
1029. मराठी असे आमुची मायबोली ज्योत्स्ना भोळे माधव ज्युलियन मास्टर कृष्णराव
1030. गुरूदत्त पाहिले कृष्णातिरीं आर एन पराडकर सुधांशु आर एन पराडकर
1031. दोन घडीचा डाव अनंत मराठे शांताराम आठवले केशवराव भोळे
1032. जय महाराष्ट्र अमे रशेख अमर शेख अमर शेख
1033. प्रीत ही आली भराला जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
1034. विठ्ठला तो आला लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
1035. भातुकलीच्या खेळामधलीं अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1036. घ्या रे, हरिजन घरांत घ्या रे माहित नाही साने गुरुजी माहित नाही
1037. तुझ्या गळां, माझ्या गळां सुधीर फडके भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
1038. बेइमान झालों पुरा पुरा गजानन वाटवे श्रीनिवास खारकर गजानन वाटवे
1039. वादलवारं सुटलं गो लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
1040. श्रीहरी गीत तुझे गाते सुलोचना चव्हाण मधुकर जोशी विठ्ठल शिंदे
1041. सोळावं वरीस धोक्याचं सुलोचना चव्हाण जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
1042. असा मी काय गुन्हा केला आशा भोसले रमेश अणावकर वसंत प्रभु
1043. मंदिरांत आलो गजानन वाटवे योगेश्वर अभ्यंकर विठ्ठल शिंदे
1044. नको वळून् बघूं माघारी ज्योत्स्ना भोळे मो. ग. रांगणेकर ज्योत् भोळे
1045. बुगडी माझी, सांडलि गं आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर राम कदम
1046. विठ्ठला आलास विठ्ठल शिंदे शांताबाई जोशी विठ्ठल शिंदे
1047. आली ग, तारूण्याची धुंदी बबनराव नावाडीकर मनमोहन नातु माहित नाही
1048. हवास तूं अशा क्षणीं आशा खाडिलकर सुधांशु मधु लिमये
1049. झाल्या तिन्हीसांजा माहित नाही यशवंत माहित नाही
1050. नको भव्य वाडा मोहम्मद रफी उमाकांत काणेकर श्रीकांत ठाकरे
1051. हा छंद जिवाला लावि पिसें मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
1052. झुंजमुंजु झालं गजानन वाटवे बाबुराव गोखले गजानन वाटवे
1053. मला हो म्हणतात लवंगि मिरची सुलोचना चव्हाण जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
1054. रक्षणार्थ ठाकुनी उभे चहूकडे माहित नाही नाना पालकर माहित नाही
1055. घडीचे प्रवासी सारे महेंद्र कपूर उमाकांत काणेकर एन दत्ता
1056. श्रीरामा घनश्यामा लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
1057. तरूण कुलिन गोरा माहित नाही गोविंद बल्लाळ देवल जी बी देवल
1058. लाल शालजोडी जरतारी माहित नाही ब. पां किर्लोस्कर बी पी किर्लोस्कर
1059. घे झांकुन हे मुख चंद्रमुखी तलत महमूद वसंत निनावे बाळ बर्वे
1060. मुंबईची लावणी अण्णाभाऊ साठे अण्णाभाऊ साठे अण्णाभाऊ साठे
1061. झुलतो बाई, रास-झुला लता मंगेशकर सुधीर मोघे हृदयनाथ मंगेशकर
1062. बोलून प्रेमबोल सुमन कल्याणपुर गंगाधर महांबरे श्रीनिवास खळे
1063. बोले स्वर बांसुरिचा स्नेहल जोशी रमेश अणावकर वसंत प्रभु
1064. लाखांत लाभले भाग्य सुमन कल्याणपुर शांताबाई जोशी दशरथ पुजारी
1065. रेशमांच्या रेघांनी आशा भोसले शांता शेळके आनंदघन
1066. आलीस कशाला ग जी एन जोशी ना. घ. देशपांडे जी एन जोशी
1067. सुमन कल्याणपुर मंगेश पाडगांवकर विश्वनाथ मोरे
1068. कुणीतरी पाही बाई सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
1069. पांखरा जा पु. ल. देशपांडे मो. ग. रांगणेकर श्रीधर पार्सेकर
1070. वादळाचा वेग घेउन अपर्णा मयेकर राम मोरे श्रीनिवास खळे
1071. गळ्यांत माझ्या तूंच जिवलगा आशा भोसले पी सावळाराम वसंत प्रभु
1072. किसनांच्या बाया माहित नाही साने गुरुजी माहित नाही
1073. निजल्या तान्ह्यावरी लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
1074. चकाके कोर चंद्राची जी एन जोशी स. अ. शुक्ला जी एन जोशी
1075. जा जा जा रे आशा भोसले शांता शेळके हेमंत भोसले
1076. राधिका हरिभजनी रंगली सुमन कल्याणपुर योगेश्वर अभ्यंकर गोविन्द पोवळे
1077. सदैव सैनिका पुढेच जायचे गायकवृंद वसंत बापट वसंत देसाई
1078. समईच्या शुभ्र कळ्या आशा भोसले आरती प्रभु हृदयनाथ मंगेशकर
1079. ना खंत नाही खेद तलत महमूद वसंत निनावे बाळ बर्वे
1080. सारी भगवंताची करणी सुधीर फडके पी सावळाराम यशवंत देव
1081. झाली फुले कळ्यांची अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1082. घरधनी, गेला दर्यापार गजानन वाटवे ग. दि. माडगुळकर गजानन वाटवे
1083. दो नयनांचे हितगुज झाले आशा भोसले शांताराम आठवले सुधीर फडके
1084. आज जिंकिला गौरीशंकर गजानन वाटवे राजा बढे गजानन वाटवे
1085. उघड दार मनाचे अरुण दाते विनायक रहातेकर एच वसंतलाल
1086. थांबते मी रोज येथे आशा भोसले दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
1087. सखी शेजारीणी, तू हसत रहा अरुण दाते वा. रा. कांत वसंत प्रभु
1088. बकुळफुला कधीची मंगल नाथ ना. घ. देशपांडे यशवंत देव
1089. तूच खरा आधार, देवा लता मंगेशकर गंगाधर महांबरे राम कदम
1090. काल पाहिले मी स्वप्न गडे आशा भोसले योगेश्वर अभ्यंकर श्रीनिवास खळे
1091. मैना, मधुर मधुर वच बोल सरस्वती राणे स. अ. शुक्ला माहित नाही
1092. सूर आहे लागलेला अरुण दाते मधुकर जोशी वसंत प्रभु
1093. मना तुझे मनोगत आशा भोसले सुधीर मोघे आनंद मोडक
1094. तीनी सांजा सखे, मिळाल्या लता मंगेशकर भा. रा. तांबे हृदयनाथ मंगेशकर
1095. बालकवी
1096. ॥ हरी ओम हरी ओम ॥
1097. गुरू जनार्दन स्वामींचा शिष्य एकनाथास उपदेश
1098. झाला गडबड घोटाळा हृदयनाथ मंगेशकर डी. के हसमनिस दादा चांदेकर
1099. छडी लागे छम छम वसंत बहार वसंत देसाई
1100. ब्रम्हा विष्णू आणि महेश्वर आशा भोसले जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1101. उल्हासाचे रंग भरले यशवंत देव यशवंत देव
1102. वेदमंत्राहून आम्हा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1103. हे दयाघना, देवा मो. ग. रांगणेकर
1104. हांसत वसंत ये वनीं शांताराम आठवले मास्टर कृष्णराव
1105. यमुनाजळिं खेळू खेळ मिनाक्षी प्र. के. अत्रे दादा चांदेकर
1106. वाटला संसार सोपा वसंतराव देशपांडे राजा बढे स्नेहल भाटकर
1107. पार्वतिश आधी नमितो ब. पां किर्लोस्कर बी पी किर्लोस्कर
1108. घननीळा, लडिवाळा माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर श्रीधर फडके
1109. पावसांत तू भिजून आलीस अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1110. अपर्णा तप करिते काननीं लता मंगेशकर शांता शेळके आनंदघन
1111. नशीब शिकंदर माझे लता मंगेशकर पी सावळाराम वसंत प्रभु
1112. ते हवेत माझे मला स्नेहप्रभा प्रधान यशवंत दादा चांदेकर
1113. शिंग फुंकीत गेला बाबुराव गोखले दत्ता डावजेकर
1114. टाकीलेस नाव जरी सुमन कल्याणपुर यशवंत देव यशवंत देव
1115. मी झाले फुलवाली ग प्रमोदिनी देसाई संजीवनी मराठे वसंत देसाई
1116. हें तर माझें गाणें सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1117. दैव कोपलें ज्यावरती
1118. धन्य आनंददिन
1119. ही एक रास मनिं उरलि गोविंदाग्रज
1120. खॆळ कुणाला दैवाचा कळला? उषा मंगेशकर वंदना विटणकर
1121. निसर्गांत भरुन राहे श्रीकांत पारगावकर सुधीर मोघे राम फाटक
1122. सखी मी, विरह-तार छेडिते अपर्णा मयेकर योगेश्वर अभ्यंकर
1123. माझ्या मामाच्या घरी वासंती स. अ. शुक्ला
1124. उसळत तेज भरे गगनांत शांता हुबळीकर केशवराव भोळे
1125. वायदा केला विसरू नका आशा भोसले पु. ल. देशपांडे पु ल. देशपांडे
1126. भरजरी ग, पितांबर, दिला फाडुन आशा भोसले प्र. के. अत्रे वसंत देसाई
1127. कधी संपणार नारी, तुझा वनवास ग? सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर अनिल मोहिले
1128. गुंफ वेणी, वेणि गुंफा ग, साजणी सी रामचंद्र
1129. अपराध मीच केला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1130. चला सख्यांनो ललिता फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1131. पहाट झाली मंगल मंगल उत्तरा केळकर अनिल मोहिले
1132. आले तुझ्याचसाठी वंदना विटणकर
1133. मी आळविते केदार मधुबाला जवेरी शांता शेळके वसंत पवार
1134. माता भवानी रामवरदायिनी दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
1135. मी आल्ये कुन्दा बोकिल वा. रा. कांत
1136. बोलुं कशी तुजसंगे अनुपमा सहस्त्रबुद्धे डी वी केसकर
1137. भन्नाट रानवारा सुरेश वाडकर सुधीर मोघे सुधीर मोघे
1138. विठू माऊली तू माऊली जगाची सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर अनिल अरुण
1139. धुंद मधुमती रात रे लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर मास्टर कृष्णराव
1140. धुंद मधुमती रात रे लता मंगेशकर ग. दि. माडगुळकर मास्टर कृष्णराव
1141. ओठावरी खुशीची आलीं जुळून गाणीं रंजना जोगळेकर वंदना विटणकर अशोक पत्की
1142. आज मी दत्तगुरू पाहिले आर एन पराडकर आर एन पराडकर
1143. मराठी पाउल पडते पुढे लता मंगेशकर शांता शेळके आनंदघन
1144. चल झेलूंया गाणें सुमन कल्याणपुर प्रवीण दवणे शांक-नील
1145. सांगू कशी कुणा मी डी वी केसकर
1146. मनासारखॆ झाले अपर्णा मयेकर जगदिश खेबुडकर दत्ता डावजेकर
1147. गंधित या मातींत धुमसतो रमेश अणावकर
1148. असं कसं होतंय ग? सुलोचना चव्हाण राम मोरे विश्वनाथ मोरे
1149. जय शंकरा ! राम मराठे विद्याधर गोखले राम मराठे
1150. जीवनाच्या सोहळ्याला जायचें आहे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1151. जरा जरा धुके नीळे देवकी पंडित
1152. स्वप्नांत रंगले मी आशा भोसले जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1153. भारतमाता परमवंद्य धरा! यशवंत देव कान्हू घोष
1154. सुखाचे हे सुख सुरेश वाडकर श्रीकांत नरुळे बाळ पळसुले
1155. ये रे ये रे पावसा वंदना विटणकर
1156. फार झाले दिवस आतां गजानन वाटवे ग. दि. माडगुळकर गजानन वाटवे
1157. सुरांनो, जाऊ नका रे दूर! गजानन वाटवे गजानन वाटवे
1158. मी तुझ्या डोळ्यांत जेव्हा सुहासिनी इर्लेकर
1159. मी फुल लाजरीचे शोभा जोशी दत्तराज खोत
1160. शुक् शुक् मन्या स्नेहल भाटकर विनायक रहातेकर स्नेहल भाटकर
1161. धागा जुळला सुमन कल्याणपुर जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1162. धाव, पाव आता देवा
1163. रात चांदणी, गंध चंदनी आशा भोसले मधुसूदन कालेलकर सुधीर फडके
1164. चिमुकला संसार माझा मिनाक्षी बाबुराव गोखले दत्ता डावजेकर
1165. प्रीतिचा भिकारी आला प्र. के. अत्रे दादा चांदेकर
1166. अंगणात फुलल्या जाईजुई सरस्वती राणे प्र. के. अत्रे
1167. भलं री भलं री दत्ता डावजेकर दत्ता डावजेकर
1168. जीवनगाणे, गातच रहावे उषा मंगेशकर शांता शेळके
1169. हवास मज तूं शांताराम आठवले केशवराव भोळे
1170. तू चंद्र नभीचा होता अनुपमा देशपांडे म. पा भावे राम पटवर्धन
1171. गूज ऒठांनीं, ऒठांना सांगायचं उषा मंगेशकर सुधीर मोघे
1172. नवीन आज चंद्रमा उषा अत्रे ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1173. सर्व दारे बंद झाली अनुराधा पौडवाल विनायक रहातेकर नागेश राज
1174. दैव दुसरे घडविते लता मंगेशकर शांता शेळके आनंदघन
1175. झेप घेउनी पाखरू चाललें रे आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1176. ती गुलाबी सांज होती अपर्णा मयेकर म. पा भावे अशोक पत्की
1177. अन्यायाचे हात विषारी रविंद्र साठे रमेश अणावकर
1178. तेजोमय नादब्रह्म हे सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे श्रीधर फडके
1179. तुझीच होऊन जाईन मी यशवंत देव यशवंत देव
1180. विसरू नको, श्रीरामा मला लता मंगेशकर सुधीर मोघे हृदयनाथ मंगेशकर
1181. दिशांत जाळ पेटले सुधीर फडके शांता शेळके श्रीधर फडके
1182. विसरले गीत कसे? मोहम्मद रफी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
1183. आज मी अंधारी जळते आशा भोसले जगदिश खेबुडकर विश्वनाथ मोरे
1184. हा दु:खाचा घाव बोलतो रमेश अणावकर अनिल मोहिले
1185. यश अंती लाभणार ! यशवंत देव यशवंत देव
1186. हा सागरी किनारा सुरेश वाडकर जगदिश खेबुडकर विश्वनाथ मोरे
1187. आसवांत हसणारी प्रीत कोणाची अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1188. कधी तू हसावे रविंद्र साठे जगदिश खेबुडकर एन दत्ता
1189. कशी तुला समजावूं रंजना जोगळेकर सुधीर मोघे सुधीर मोघे
1190. रातीची झोप मज येइना लता मंगेशकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
1191. तोचि खरा संत रविंद्र साठे जगदिश खेबुडकर
1192. हळुंच कुणी आलें ग मिनाक्षी ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
1193. घ्या इष्काचा विडा सुलोचना चव्हाण वंदना विटणकर विश्वनाथ मोरे
1194. सांगू नको कुणाला सुधीर फडके शांता शेळके
1195. जा, शोध जा किनारा सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1196. पारिजात फुलला विद्याधर गोखले छोटा गंधर्व
1197. आठवणींचा घुमे पारवा योगेश्वर अभ्यंकर
1198. खळेना घडीभरही बरसात पुष्पा पागधरे वा. रा. कांत बाळ बर्वे
1199. आला आला वारा आशा भोसले सुधीर मोघे हृदयनाथ मंगेशकर
1200. ही वाट कुणीं मंतरली सुमन कल्याणपुर प्रवीण दवणे शांक-नील
1201. देऊं नको हुंदका सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1202. अशीच अवचित भेटून जा आशा भोसले शांता शेळके बाळ पर्टे
1203. गूज कसें सांगूं तुला? शोभा गुर्टू वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
1204. स्त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर वसंत पवार
1205. धुंदींत गाऊं, मस्तींत राहूं महेंद्र कपूर जगदिश खेबुडकर एन दत्ता
1206. पप्पा सांगा कुणाचे? राणी वर्मा शांता शेळके सी रामचंद्र
1207. कसा ग विसरू तो सोहळा सुधीर फडके वंदना विटणकर विश्वनाथ मोरे
1208. जात कोणती पुसूं नका यशवंत देव यशवंत देव
1209. कसा कळेना, तुला विसरलो अजित कडकडे प्रवीण दवणे प्रभाकर पंडित
1210. झिमझिमल्या का धारा श्रीधर फडके सुधीर मोघे श्रीधर फडके
1211. तू उदास का? लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर दत्ता डावजेकर
1212. तुला न कळलें, मला न कळलें आशा भोसले शांता शेळके सुधीर फडके
1213. इवल्या इवल्याशा आशा भोसले ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
1214. या गीताचे गहिवरलेले सूर कृष्णा कल्ले जगदिश खेबुडकर राम कदम
1215. तुझे गीत ओठी सुरेश वाडकर वंदना विटणकर अशोक पत्की
1216. मी नवनवलाचे स्वप्न काल पाहिले लता मंगेशकर शांता शेळके
1217. काळोख दाटला अन कमलाकर भागवत
1218. तो म्हणाला, सांग ना गे गजानन वाटवे शांता शेळके केशवराव भोळे
1219. शपथ दुधाची या आईच्या लता मंगेशकर पी सावळाराम
1220. शोधा ग शोधा श्रीहरिला गिरिबाल
1221. भुई भिजली भिजली गजानन वाटवे
1222. सांग तू माझाच ना? आशा भोसले सुधीर मोघे सुधीर फडके
1223. मोगरा फुलतो थांब वा. रा. कांत
1224. मी सुखांत नाहते सुमन कल्याणपुर शांता शेळके वसंत पवार
1225. मी सुखाने नाहले आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1226. आज कळीला एक फूल भेटले आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1227. मोरेश्वर पटवर्धन
1228. चांदणं पडलंय राया कसं ? राम कदम
1229. देवाफुडं मानूस, पालापाचोळा सुरेश वाडकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
1230. या रे सारे गाऊंया सुरेश वाडकर यशवंत देव यशवंत देव
1231. ही हार कुणाची? अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1232. थोडे धुके, थोदे ऊन गजानन वाटवे
1233. मुखामध्ये आली ओवी राणी वर्मा अशोक पत्की
1234. जेव्हा उजाडतांना सुहासिनी इर्लेकर विश्वनाथ ओक
1235. वर्ष ये नवीन आकार रविंद्र साठे गिरिबाल
1236. नेसली माहेरची साडी सुरेश वाडकर जगदिश खेबुडकर अनिल मोहिले
1237. संपली कहाणी माझी श्रीधर फडके शांता शेळके सुधीर फडके
1238. काय तुझा खेळ देवा? सुरेश वाडकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
1239. रंग सारे खेळतांना
1240. व्यथा- वेदनेची माझी संपली कहाणी यशवंत देव मोरेश्वर पटवर्धन यशवंत देव
1241. माझिया शब्दांना प्रवीण दवणे
1242. जरा विसावूं ह्या वळणावर अनुराधा पौडवाल सुधीर मोघे
1243. जगेन तुमच्यासाठी देवकी पंडित सुधीर मोघे आनंद मोडक
1244. देश हा देव असे मझा आशा भोसले जगदिश खेबुडकर वसंत देसाई
1245. मनोरथा, चल त्या नगरीला मालती पांडे ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1246. मागे उभा मंगेश आशा भोसले शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
1247. काळे काळे चंचल डोळे अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1248. हे जय जगदंबे आई अनुराधा पौडवाल यशवंत देव यशवंत देव
1249. एकमेका जिंकायाची, पैज लागली जगदिश खेबुडकर राम कदम
1250. तेव्हा ओठी येते गाणे वसंत देसाई
1251. सप्त सूर झंकरित बोले विद्याधर गोखले वसंत देसाई
1252. साद देती हिमशिखरे जितेंद्र अभिषेकी
1253. एक एक पाऊल अरुण दाते यशवंत देव
1254. कलावती मी कलावती पुष्पा पागधरे राम मोरे विश्वनाथ मोरे
1255. तरीही वसंत फुलतो अनुराधा पौडवाल सुधीर मोघे
1256. घुमे रणशिंगाचा ललकार यशवंत
1257. पैजणें रुणझुणती चरणीं माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
1258. माझा सजण सखा परदेशी सुधीर मोघे सुधीर मोघे
1259. हाच प्रीतीचा पहिला इशारा अनुराधा पौडवाल शांता शेळके अशोक पत्की
1260. चांदणें फुललें माझ्या मनीं लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर दत्ता डावजेकर
1261. प्रिया साहवेना आता एकलेपणा अनुराधा पौडवाल यशवंत देव अनिल अरुण
1262. स्वप्नांत देव आला आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1263. प्रीतिचा सावन वंदना विटणकर
1264. निसर्गासारखा नाही रे सोयरा रविंद्र साठे सुधीर मोघे
1265. दे साद दे हृदया सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे श्रीधर फडके
1266. मी आज फुल झाले आशा भोसले जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1267. नाथा, शांत मला झोपू दे! मिनाक्षी ग. दि. माडगुळकर दत्ता डावजेकर
1268. बर्फाचे तट पेटुनि उठलें कुसुमाग्रज
1269. भाग्य पांगळें भोग भोगतें सुरेश वाडकर प्रभाकर पंडित
1270. निंदती हे लिक जरीही सुमन कल्याणपुर मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
1271. लपुनी बसली राधा गौळण सुमन कल्याणपुर सुधांशु दशरथ पुजारी
1272. प्रीतसागरी तुझ्या स्मृतीचे सुमन कल्याणपुर पी सावळाराम दशरथ पुजारी
1273. संसार-मंदिरी या सुमन कल्याणपुर जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1274. तू फुले माळूनी अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1275. मोठं मोठं डोळं तुझं ललिता फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1276. उभा पाठिशी एक अदृश्य हात जितेंद्र अभिषेकी सुधीर मोघे सुधीर फडके
1277. मी आज उभी या अंधारी आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1278. नाद ब्रम्ह जेथे राहे विश्वनाथ ओक
1279. सख्या रे, घायाळ मी हरणी लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर भास्कर चंदावरकर
1280. भरे मनातं सुंदरा प्रसाद सावकार विद्याधर गोखले राम मराठे
1281. ऋतुराज आज मनी आला विद्याधर गोखले राम मराठे
1282. नंबर फिफ्टी फोर राणी वर्मा शांता शेळके सी रामचंद्र
1283. नमस्कार माझा या ज्ञानमंदिरा उत्तरा केळकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
1284. कसा मी सहावा रविंद्र साठे गजानन वाटवे
1285. जा, लाडके, सुखाने वसंतराव देशपांडे शांता शेळके अनिल अरुण
1286. रूणझुणत्या पाखरा उषा मंगेशकर जगदिश खेबुडकर राम कदम
1287. रंगमहाली रात रंगता उत्तरा केळकर रमेश अणावकर अनिल मोहिले
1288. ‍विचार काय हाय तुमचा? राम मोरे विश्वनाथ मोरे
1289. नमन कराया मृत्युंजय वीरा !
1290. अजुनी न गंध सुटला अनुपमा देशपांडे
1291. कान्हा प्रीत विसरला नाही आशा भोसले सुधीर मोघे जितेंद्र अभिषेकी
1292. या मीलनी रात्र ही रंगली आशा भोसले जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
1293. हात धरी रे हरी, पहा पण माणिक वर्मा मधुकर जोशी वसंत आजगांवकर
1294. मी प्रियास शोधितो सुहासिनी इर्लेकर विश्वनाथ ओक
1295. भारतवासी भारतीय आम्हि यशवंत देव यशवंत देव
1296. लक्ष्मी घरांत येते आशा भोसले शांता शेळके
1297. पुंडलिका भेटी, परब्रम्ह आले रविंद्र साठे जगदिश खेबुडकर
1298. आली बघ गाई गाई सुमन कल्याणपुर इंदिरा संत कमलाकर भागवत
1299. उठा उठा चिऊताई सुमन कल्याणपुर कुसुमाग्रज कमलाकर भागवत
1300. बुडणार चंद्र आतां सुरेश वाडकर मंगेश पाडगांवकर प्रभाकर पंडित
1301. मी मोहिनी लाडकी प्रमिला दातार जगदिश खेबुडकर वसंत देसाई
1302. माझ्या नख-याच्या शंभर त-हा उत्तरा केळकर शांता शेळके प्रभाकर पंडित
1303. कशी करूं स्वागता? सुमन कल्याणपुर ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
1304. या उदास कवितेवरती अरुण दाते प्रवीण दवणे यशवंत देव
1305. जाऊ कशी मी घरी श्रीकृष्ण चंद्रात्रे
1306. येईन तेव्हा पद्मजा फेणाणी मधुवंती सप्रे दत्ता डावजेकर
1307. तुझे लेकरु कुशींत तुझिया येई लता मंगेशकर सुधीर मोघे
1308. तुझे मंगल अस्तित्व ओळखितो मनोमनी दशरथ पुजारी मोरेश्वर पटवर्धन दशरथ पुजारी
1309. कुणी म्हणेल वेडा तुला माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
1310. झेप घेतली आकाशी वंदना विटणकर श्रीकांत ठाकरे
1311. रडतच आलो येतांना, पण- अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1312. शतकोटी उजळले दीप घरी ग. दि. माडगुळकर
1313. भारत जागा होतो आहे यशवंत देव यशवंत देव
1314. ते मी दिले माधवा सुमन कल्याणपुर ग. दि. माडगुळकर स्नेहल भाटकर
1315. चल जाऊं या सख्या रे
1316. मनी लागे हुरहूर
1317. चला जाउं द्या पुढें काफिला वसंतराव देशपांडे ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
1318. तम निशेचा सरला! रामदास कामत वि. वा. शिरवाडकर जितेंद्र अभिषेकी
1319. रंग रंग अंबरी शंकर वैद्य स्नेहल भाटकर
1320. हिर्व्या हिर्व्या शेतावरती बाळ चावरे
1321. काया मातींत मातींत अनुराधा पौडवाल अनिल अरुण
1322. आभाळ असे हे अमुचे! शंकर वैद्य यशवंत देव
1323. अम्हाला हिमगिरीचे आव्हान गायकवृंद माहित नाही
1324. मी लता, तू कल्पतरू आशा भोसले मधुकर जोशी राम कदम
1325. जो प्यारा त्याचे नाम म्हणा सुरेश वाडकर वसंत बापट प्रभाकर पंडित
1326. उमल उमल रे सूर्यफुला सुर्यकान्त खांडेकर गजानन वाटवे
1327. आला आला गं, सुगंध मातीचा सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
1328. मी चंचल होउनी आले सुमन कल्याणपुर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
1329. काल राती स्वप्नामध्ये सुमन कल्याणपुर शांताराम नांदगावकर अशोक पत्की
1330. मानिनी, सोड तुझा अभिमान प्रकाश घांगरेकर विद्याधर गोखले राम मराठे
1331. नको विचारू विचारू सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे प्रभाकर पंडित
1332. दहीं घाल हातावरती माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर माहित नाही
1333. आली कोकण-गाडी शरद जांभेकर वसंत बापट प्रभाकर पंडित
1334. जाग जाग भारता! यशवंत देव यशवंत देव
1335. माझे मलाच आता जगणे कबूल नाही उत्तरा केळकर प्रभाकर पंडित
1336. श्रावण घन बरसे शांताराम नांदगावकर प्रभाकर पंडित
1337. ही प्रीत तुझी माझी सुरेश वाडकर प्रभाकर पंडित
1338. पैलतिरीं रानामाजीं सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
1339. मी बोलले न काही सुमन कल्याणपुर मंगेश पाडगांवकर विश्वनाथ मोरे
1340. आई मला पावसात जाऊ दे वंदना विटणकर
1341. हो सुखी, तूं हो सुखी आशा भोसले शांता शेळके सुधीर फडके
1342. कशाची जादू झाली? कृष्णा कल्ले जगदिश खेबुडकर वसंत पवार
1343. माझा हिंदुस्थान कुसुमाग्रज माहित नाही
1344. प्रलयक्षण पातला माहित नाही
1345. हिंदभूमिचे पाइक सारे सुर्यकान्त खांडेकर माहित नाही
1346. चढवूं गगनिं निशाण बा. भ. बोरकर माहित नाही
1347. प्रणाम हा प्रणाम हा मंगेश पाडगांवकर माहित नाही
1348. जागे व्हा मुनिराज आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
1349. सांज होता सखे सुरेश वाडकर प्रवीण दवणे अशोक पत्की
1350. भास्वर, तुजसम भास्वर माहित नाही
1351. आमुचा सुंदर भारत देश सुलोचना चव्हाण शांता शेळके
1352. दर्द माझ्या अंतरीं हे दशरथ पुजारी मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
1353. दु:ख ज्याने जाणिले गजानन वाटवे मंगेश पाडगांवकर गजानन वाटवे
1354. आठवते का सांज तुला ती ? म. पा भावे राम पटवर्धन
1355. अजुन काहि वेळ तू नकोस जाऊ आनंद मोडक
1356. तुझे रूप राणी, कुणासारखे? महेंद्र कपूर जगदिश खेबुडकर दत्ता डावजेकर
1357. अबोल चंद्रमा जरी
1358. सुकुनी गेला बाग शांता शेळके राम कदम
1359. संसार हा सुखाचा लता मंगेशकर जगदिश खेबुडकर दत्ता डावजेकर
1360. मी भक्तीची पेठ उघडली वसंत आजगांवकर मधुकर जोशी वसंत आजगांवकर
1361. माझा गणेश नाही, मखरांत मावणारा सुरेश वाडकर वसंत बापट प्रभाकर पंडित
1362. जागे व्हा श्रीहरी शांता शेळके प्रभाकर पंडित
1363. तुझ्या कांतिसम रक्तपताका सुमन कल्याणपुर ग. दि. माडगुळकर स्नेहल भाटकर
1364. काय सांगू तुला? सुरेश वाडकर श्रीकृष्ण चंद्रात्रे
1365. आरती कालीमाते अनुराधा पौडवाल यशवंत देव यशवंत देव
1366. घन वळले ग विश्वनाथ ओक
1367. आज आनंद, आनंद विश्वनाथ ओक
1368. लाल फुलांनी झुलणारी तूं अरुण दाते मंगेश पाडगांवकर यशवंत देव
1369. कोण लपलंय लपलंय मनांत ग? कृष्णा कल्ले जगदिश खेबुडकर राम कदम
1370. देव करतो भक्तांची चाकरी उत्तरा केळकर जगदिश खेबुडकर विश्वनाथ मोरे
1371. सूर सूर संपले सुधीर फडके वंदना विटणकर सुधीर फडके
1372. नाम आहे आदि-अंती सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे कमलाकर भागवत
1373. जडण घडण ह्या आयुष्याची प्रवीण दवणे प्रभाकर पंडित
1374. बुजवा रे खिंडार बा. भ. बोरकर माहित नाही
1375. राया मी रंभा की उर्वशी? राम मोरे विश्वनाथ मोरे
1376. कुणी निंदावें सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे अशोक पत्की
1377. माझ्या सोनुल्या राजसा आशा भोसले सुधीर मोघे आनंद मोडक
1378. हिरवा हिरवा ऋतू शोभा जोशी वंदना विटणकर यशवंत देव
1379. मन लोभले, मनमोहने जितेंद्र अभिषेकी सुधीर मोघे राम फाटक
1380. पंढरीच्या वाटेवरती आनंद मोडक
1381. समाधी घेऊन जाई ज्ञानदेव सुमन कल्याणपुर अशोकजी परांजपे कमलाकर भागवत
1382. स्वये श्रीरामप्रभू ऐकती सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1383. सरयू – तीरावरी आयोध्या सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1384. उगा का काळीज माझे उले? सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1385. लाडके, कौसल्ये राणी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1386. दशरथा, घे हें पायसदान सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1387. राम जन्मला ग सखी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1388. सावळा ग रामचंद्र सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1389. जेष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1390. मार ही ताटिका, रामचंद्रा! सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1391. चला राघवा चला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1392. आज मी शापमुक्त जाहलें सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1393. स्वयंवर झाले सीतेचे सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1394. आनंद सांगूं किती सखे ग सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1395. मोडूं नका वचनास-नाथा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1396. नको रे जाऊ रामराया सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1397. रामाविण राज्यपदी कोण बैसतो? सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1398. जेथे राघव तेथे सीता सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1399. थांब सुमंता, थांबवी रे रथ सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1400. नकोस नौके, परत फिरू ग सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1401. या इथे लक्ष्मणा बांध कुटी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1402. बोलले इतुकें मज श्रीराम सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1403. दाटला चोहिकडे अंधार सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1404. माता न तूं, वैरिणी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1405. पराधीन आहे जगती सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1406. मागणे हे एक रामा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1407. कोण तूं कुठला राजकुमार? सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1408. सूड घे त्याचा लंकापती सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1409. मज आणून द्या तो हरिण सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1410. याचका, थांबु नको दारात सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1411. कोठे सीता नजकनंदिनी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1412. लक्ष्मणा, तिचीच ही पाउलें सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1413. पळविली रावणें सीता सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1414. सन्मित्र राघवांचा सुग्रीव आज झाला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1415. वलीवध ना, खलनिर्दालन सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1416. असा हा एकच श्रीहनुमान सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1417. हीच ती रामांची स्वामिनी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1418. नको करु रे वल्गना रावणा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1419. मज सांग अवस्था दूता, रघुनाथांची सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1420. पेटवी लंका हनुमंत सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1421. सेतू बांधा रे सागरी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1422. रघुवरा, बोलत का नाही? सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1423. सुग्रीव, हे साहस असले सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1424. जा, क्षणी जा, रावणास सांग एकदा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1425. अनुपमेय हो सुरूं युध्द हे रामरावणांचे सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1426. योग्य समयी जागविले बांधवा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1427. आज कां निष्फळ होती बाण सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1428. भूवरी रावण वध झाला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1429. लीनते, चारुते, सीते सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1430. स्वामिनी निरंतर माझी सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1431. त्रिवार जयजयकार, रामा सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1432. प्रभो, मज एकच वर द्या सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1433. डोहाळे पुरवा रघुकुलतिलका, माझे सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1434. मज सांग लक्ष्मणा, जाऊ कुठे? सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर
1435. गा बाळांनो, श्री रामायाण सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर