मुलांची नावे

मुलींची नावे – अर्थ

अं अः
त्र
क्ष ज्ञ

अचला – स्थिर अजिता – अजिंक्य
अतिशा – पुष्कळ अतुला – तुलना नाही असे
अधिश्री – मुख्य अनंका – असंख्य
अनिषा – निरंतर, सतत अनुराधा – विशाखा नक्षत्रानंतरचे नक्षत्र
अपूर्वा – असामान्य अभया – निडर
अक्षता – अविनाशी अमृता – अमर
अभिज्ञा – अनुप्रिया –
अनुश्री – अमिषा – निष्कपटी
अनिका – मधुर अमेया – असीम श्रध्दा
अमोली – मौल्यवान अयुता – दहा हजारांची संख्या
अर्चना – पूजा अर्चिता – पूजा
अर्निका – पाणी अमृता – अमर
अम्रिषा – अमर अर्जिता – विनवणी
अर्वा – गती अलिनी – भ्रमर
अल्पना – थोडे अल्पा – थोडे
अवनी – पृथ्वी अखिला – संपूर्ण
अग्रजा – मुख्य, कळस अशनी – वीज
अंकीता/अंकीशा – संख्या अश्विनी – पहिले नक्षत्र
अश्मा – पहाड अस्मिता – अभिमान
अंचला – पदर अवनिका – पृथ्वी
अवंती/अवंतिका – उज्जैन नगरी अंजना/अंजूषा – काजळ
अंजली – ओंजळ अनघा – पापरहित, निष्पाप
आरुणी – पहाट आभा – तेज
आकांक्षा – ईच्छा आकृती – आकार
आख्या – कीर्ती आज्ञेयी – आदेश
आमना – कामना, ईच्छा आरजू – इच्छा
आराधना – पूजा, उपासना आरोही – प्रगती
आद्र्रा – २७ नक्षत्रांपैकी ६ वे नक्षत्र आर्षती  – पवित्र, दिव्य
आयुषी – आयुष्य आशुता – शीघ्र
आसावरी – संगीतातील एक राग
इरावती/इरा पाण्याचा झरा इर्षिता प्रबळ
इला/इलिका पृथ्वी, बुध्दीमान स्त्री इषिका रंगवण्याचा कुंचला
इष्टी एक यज्ञ, इच्छा इंद्राक्षी/इंद्रायणी
ईवा/ईविता आद्य स्त्री ईशा/ईशिका ऐश्वर्यसंपन्न स्त्री
ईष्मा वसंत ऋतू ईक्षा/ईक्षिता/ईक्षिका पाहणे, डोळा
ऊर्मी,ऊर्मिला – लहर उचिता – योग्य
उक्ती – भाषण उन्नती – उत्कर्ष
उज्ज्वला – प्रकाशमान उत्प्रेक्षा – एक अलंकार
उत्तरा – उत्तर दिशा ऊर्जिता – शक्ती
उर्वी – पृथ्वी ऊर्वाली/ऊर्वेशा – समुद्र
ऊर्मी,ऊर्मिला लहर
ऐना/ऐनाक्षी – दर्पण एलाक्षी – वेलदोडा
एकता – ऐक्य
कक्षा कक्षा काजल काजळ
कनका/कनिका सोने कोमल/कोमलिका नाजूक
करुणा दया कर्णाली/कर्णिका कान
कलिका न फुललेले फूल कालींदी सूर्य
कल्पना/कल्पिता संकल्प कविता काव्य
कादंबरी कोकिळा कादंबिनी मेघमाला
कार्तिकी महिन्यातील आठवा महिना कावेरी एक नदी, एक राग
किन्नरी सारंगी, यक्षकन्या किरण तेजाची रेषा
किंजल पद्मकेशर कौमुदी सफेद कमळ
कृतिका कर्म फळ केतकी केवडा
खुशबू सुगंध ख्याती कीर्ती
खुशी आनंद