वटपौर्णिमा(ज्येष्ठ शुध्द पौर्णिमा)
marathiworld भारतातील सर्वत्र आढळणा-या वृक्षांपैकी एक महत्त्वाचा वृक्ष म्हणजे वड. या वृक्षाशी निगडीत असलेला हा सण आहे. या सणामागची पौराणिक कथा अशी की सावित्री या पुण्यवान व पतिपरायण स्त्रीने आपल्या पतीचे - सत्यवानाचे प्राण परत मिळवण्याकरिता, प्राण घेऊन जाणा-या यमराजाला आपल्या भक्तीने व युक्तीने संतुष्ट केले व आपल्या पतीचे प्राण परत मिळवले. ज्या वृक्षाखाली सत्यवान पुन्हा जिवंत झाला ते झाड वडाचे होते. अधिक वाचा...

 
 

संत तुकाराम
marathiworld महाराष्ट्रीय संतामध्ये जगदगुरू श्री. तुकोबारायांचे स्थान अनन्य आहे. सामान्य कुणबी कुळामध्ये जन्म घेऊन ब्रम्हज्ञान्यांना लाळ घोटविण्यास लावण्याची प्रतिज्ञा करणारे महाराज आपली वाणी भगवत्कृपेने प्रसवली म्हणून सांगतात. महाराजांचा वाणीचा प्रभाव त्यांचे चरित्राइतकाच मोठा आहे आणि वाणीप्रमाणे त्यांचे चरीत्रही दिव्य आहे. अधिक वाचा...

 
 

पाणी म्हणजे जीवन
marathiworld पाण्याला जीवन असे नाव आहे. ते एकदम सार्थ आहे. कारण सर्व सजीवांचे जीवनच पाण्यावरच अवलंबून आहे. मानवाची पाण्याची गरज मानव जातीच्या निर्मितीपासूनची आहे. मानवी शरीरालाच फक्त नव्हे तर मानवाच्या उत्क्रांतीसाठी, भरभराटीसाठी व प्रगतीसाठी पाणी आवश्यकच होते. कोणतीही गोष्ट करायची असल्यास पाण्याची आवशक्यता भासते. पाण्याचा सर्वाधिक महत्वाचा वापर हा पिण्यासाठी होतो. अधिक वाचा...

 

प्रवरा नदी

marathiworld पुणे-नाशिक मार्गात संगमनेर छोटेसे पण ऐसिहासिक वारसा असलेले गाव. इ. स.पूर्व सुमारे २०० वर्षापूर्वी प्रवरेचा काठावर मानवी वस्ती निर्माण होउन हळू हळू छोटेसे गाव साकारत होते. या गावाजवळ एक-दोन नाही तर चक्क चार लहान- मोठ्या नद्यांचा संगम झाला म्हणूनच या गावाचे नामकरण 'संगमिका' झाले तेच आजचे संगमनेर होय. अधिक वाचा...

 

भीमाशंकर मंदिर
marathiworld भीमाशंकर हे पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात आहे. भारतातील बारा ज्योर्तिलिंगापैकी सहावे ज्योर्तिलिंग म्हणजे भीमाशंकर. भगवान शंकराचे हे धार्मिक स्थळ प्रसिद्ध आहे. या ज्योतिलिंर्गामधून पश्चिमी महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांपैकी एक अशी भीमा नदी उगम पावते, अशी श्रद्धा आहे. निर्सगाने मुक्त हस्ताने उधळून करून या परिसराला सजवले आहे. सह्याद्रीच्या पश्चिकडील पसरलेल्या एका रांगेवरील उंच डोंगरावर भीमाशंकर आहे. प्रचंड गर्द झाडी, जंगल व उंच डोंगराच्या कुशीत भीमाशंकराचे मंदिर वसलेले आहे. अधिक वाचा...

Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

 
सेवासुविधा