मुलांची नावे

मुलांची नावे – अर्थ

अं अः
त्र
क्ष ज्ञ

चंदन – सुवासिक झाड चंद्रा – चंद्रप्रकाश, च्रंद्रवदन, चंद्रसारखा चेहरा
चारूहास – गोड हसणारा च्यवन – ॠषी
चारूप्रिय – चेतन –
चैत्र – पहिला महिना चित्रांगद –
चिन्मय – चंद्रकेतु – चंद्रचा ध्वज
चंद्रमणी – चंद्रगुप्त –
चिंतामणी – चिंतिले ते देणारा मणी, गणपती चैतन्य – तेज
चंद्रचूड – चारूदत्त –
चित्तरंजन – चित्रसेन –
चार्वाक –
छत्रसाल छगनलाल
छगन – छंद, आवड, गेयता
जयेश – जिंकणारा, विजेता जयंत – विजेता
जनक – राजा, सीतेचे पालक जगजीवन –
जगमित्र – जगाचा मित्र जयदेव –
जगदीश –
तन्मय – एकाग्र चित्त तुषार – पाण्याचे थेंब, रोचक थेंब
तरूण – यौवन, युवा तारक – रक्षक
तरल – सूक्ष्म तथाता – जसे आहे तसे
तेज – तेजस् – चाणाक्ष
तीर्थ – पवित्र ठिकाण तुंगेश – चंद्र
त्र
त्रिलोकेश – तीन लोकांचा ईश त्रिलोक – तीन लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताळ
त्रिलोचन – तीन डोळे असलेला, शंकर
दत्तात्रेय – अत्रींना दिलेला, अत्रींचा पुत्र देवेश – देवांचा देव
दिवाकर – सूर्य देवांग – देवाचा भाग
देवदास – देवांचा दास दर्शन – विशेषत्त्वाने पाहणे
दक्षेश – शिव दीपेंद्र – दिव्यांचा देव
ध्रुव – तारा धवल – शुभ्र, गोरा
धर्म – न्यायप्रिय धर्मेश – धर्माचा ईश्वर
नागेश – नागांचा देव नरेंद्र – मानवांचा राजा
नचिकेत – निनाद – मधुर ध्वनी
निमिष – विष्णु नितिन – नीतीमान
नील – नीळा रंग नीरज – कमळ
नीलज – पाण्यात राहणारे निवृत्ती – महाराष्ट्रातील संत (ज्ञानदेवांचे भाऊ)
निरूपम – उपमा नसलेला निलेश – शंकर
निखिल नंदन – मुलगा, प्रसन्न
नरहरी – नरसिंव्ह नर्तन – नृत्य
नटराज – नटांचा राजा, शंकर नवीन – नवा
निहार – दवबिंदु
पलाश – पळस पार्थ – अर्जुन
पंकज – कमळ परितोष – समाधान
पवन – वारा पिनाक् – शिवधनुष्य
पियुष् – दूध पल्लव – नवी पालवी
पावन – पवित्र
प्र
प्रभंजन प्रांजळ – स्पष्ट
प्रबोध – योग्य ज्ञान प्रवीर – शूरवीर
प्रणय – प्रेम प्रणव – ओम ध्वनी
प्रताप – पराक्रम प्रसन्न – उल्हसित
प्रथमेश – गणेशाचे नाव प्रशांत – शांत व सुरचित
प्रयाग – गंगा, यमुना, सरस्वतीचा संगम प्रतीक – चिन्ह, संकेत