सेवासुविधा

जगभर विखुरलेल्या मराठी संस्थांचे पत्ते, मराठी पुस्तके, मराठी भाषेसंबंधीच्या काही सेवा उदाहरणार्थ भाषांतरसेवा, भाषांतराचे शिक्षण देणारा अभ्यासक्रम, मराठी भाषेच्या विविध परिक्षांची माहिती इत्यादींसाठी उघडलेले हे खास दालन.

मराठीशी संबंधित महाराष्ट्राबाहेरील संस्था

गुजरात
अखिल गुजरात महाराष्ट्र मंडळ, महाराष्ट्र समाज, वसंत चौक, लाल दरवाजा, भद्र,
अहमदाबाद ३८० ००१
महाराष्ट्र मंडळ, ११४, योगी टॉवर्स, मोटी टाकी जवळ, सदर, सुभाष रोड, राजकोट ३६० ००१
महाराष्ट्र समाज,१६५४-ए, सरदारनगर, भावनगर ३६४ ००२
महाराष्ट्र मंडळ,गणेश भवन,प्लॉट नं. ५८, सेक्टर ८, टागोर रोड, गांधी धाम, कच्छ ३७० २०९
महाराष्ट्र समाज, ९४, सनशाईननगर, विसत पेट्रोलपंपासमोर, हायवे, साबरमती ३८० ००५
रचना कवी मंडळ, श्री. वि. नावेलकर, १०६-१३१, लक्ष्मी-विष्णूविहार, लाला लजपतराय मार्ग, मणिनगर (प.), अहमदाबाद३८० ००८. फोन – ०७९-५३२२१४०
महाराष्ट्र समाज, सेक्टर २१, गांधीनगर ३८२ ०२१
नूतन महाराष्ट्र स्नेहवर्धक मंडळ, डॉ. श. ना. जोशी, मणिलाल पटेल हाऊस, मोदीची वाडी नं. १, गार्डन रोड, गोधरा, जि. पंचमहाल ३८९ ००१. फोन – ०२६७२-४३२६२
ब्राह्मण सभा, सरस्वती सदन, प्रताप मार्ग, दांडिया बाजार, बडोदा ३९० ००१. फोन – ०२६५-४१३८८४
मराठी वाङ्मय परिषद, ललित बिल्ंडिग, रावपुरा, बडोदा ३९० ००१
महाराष्ट्र मंडळ, उध्दव शुक्रे, पहिला मजला, गजानंद कॉम्प्लेक्स, प्रणव सोसायटी, मांजलपूर,

बडोदा ३९० ००४
पश्चिम विभाग महाराष्ट्र मंडळ, गुजरात स्लम क्लिअरन्स बोर्ड बेसमेंट, बँक ऑफ इंडियाजवळ,सुभानपुरा, बडोदा ३९० ००७. फोन – ०२६५-३४२६६६
पूर्व विभाग महाराष्ट्र मंडळ, जे.बी. निंबाळकर, १९, परितोष सोसायटी, नवजीवन बसस्टॉपजवळ,

आजवा रोड, बडोदा ३९० ०१९
कारेली बाग महाराष्ट्र मंडळ, ३१, कारेली बाग सोसायटी, ब्राईट स्कूलजवळ, व्ही. आय. पी. रोड, कारेली बाग, बडोदा ३९० ०२२
महाराष्ट्र समाज, न्यू रेल्वे कॉलनी, साबरमती, अहमदाबाद ३८००१९. फोन – ७५०९१०४
गोवा
गोमंतक मराठी अकादमी, चौथा मजला, राणी प्रमिला आर्केड,18 जून रस्ता, पणजी ४०३ ००१.
फोन – ०८३२ २२५००८
गोमंतक मराठी भाषा परिषद, ‘सूरश्री’, ढवळी, फोंडा ४०३ ४०१. फोन -०८३२३१४६७२
अभिनव अभ्यास मंडळ, शंभू भाऊ बांदेकर, शुभांगी सदन, चोगम रोड, पो. साळगाव,
ता. बार्देश, गोवा ४०३ ५११ फोन – ०८३२-२७८३६५
गोमंत विद्या निकेतन, पोस्ट ऑफिसजवळ, आबेद फारिया रोड, मडगाव ४०३ ६०१.
फोन – ०८३२-२२६०५
महाराष्ट्र परिचय केंद्र, काकुले इमारत, दादा वैद्य रोड,पणजी ४०३ ००१. फोन – ०८३२-२२५२४४
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद महाराष्ट्र मंडळ – पी.एल्. गानू, ३/६४ मेधा अपार्टमेंट, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकार नगर नं. २,पुणे ४११००९. फोन – ४२२१५५९
महाराष्ट्र मंडळ,४-१-८, टिळक रोड, रामकोट चौरस्ता, हैदराबाद ५०० ००१. फोन -०४०-४७५४०२९
मराठी साहित्य परिषद, ४-६-४५८, इसामिया बाजार, हैदराबाद ५०० ०२७. फोन – ०४०-४६५७०६३
भारत गुणवर्धक संस्था, २३-५-९०२/१, शालीबंडा, हैदराबाद ५०० ०६५. फोन – ०४०-४५२८८५०
साधना संघ, के.बी. चिंचोळीकर, ४-२-२२४, हेमंत मार्केट, सुलतानबाजार, हैदराबाद ५०० ०९५. फोन – ४० – ४७५२३७८
मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ४-६-४५८, इसामिया बाजार, हैदराबाद ५०० ०२७
महाराष्ट्र मंडळ, ९-२६-६, असिलमेट्टा, विशाखापट्टण ५३० ००३. फोन – ०८९१-५५४७३१
कर्नाटक
महाराष्ट्र मंडळ, २८, न्यू सेकंड क्रॉस, गांधीनगर, बंगलोर ५६० ००९. फोन – ०८० -२२६२१७६
श्री स्नेह मंडळ, २९९९२१, श्रीपाद, वि.वि. मोहल्ला, थर्ड मेन, म्हैसूर ५७० ००२. फोन – ०८२१ -५१३४७८
कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद – डॉ. चंद्रशेखर कपाळे,१०-२/३६, आनंदनगर, एस. बी. कॉलेज रोड, गुलबर्गा ५८४१०३. फोन – ०८४७२-२२६३४
मराठी साहित्य मंडळ, वल्लभभाई पटेल चौक, स्टेशन बाजार, गुलबर्गा ५८५ १०२.
फोन – ०८४७२-३२२०७
मराठी महासंघ, मराठा भवन, न्यू राघवेंद्र कॉलनी,ब्रह्मपूर, गुलबर्गा ५८५ १०३.
फोन – ०८४७२-२३७५५
श्री संत ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य मंडळ, श्री तिरुमला उच्च प्राथमिक विद्यालय, बसवण्णा गल्लीच्या बाजूला,औराद (बा), जि. बिदर ५८५ ३२६
श्री तुकाराम महाराज सामाजिक शैक्षणिक ट्रस्ट, २०१, देशमुख रोड, टिळकवाडी, बेळगाव ५९० ००३
महाराष्ट्र मंडळ, क्लब रोड, हुबळी ५८० ०२९. फोन – ०८३६-५२४८८
मराठी वाङ्मयप्रेमी मंडळ, सावरकर मार्ग, मसारी भाग, हेड पोस्टामागे, गदग, जि. धारवाड ५८२ १०१
मंगळूर मराठी मंडळ, बी-९, जास्मिन पार्क अपार्टमेंट,पिंटोज लेन, कर्नाटक करंगलपाडी, मंगळूर ५७५००३. फोन – ०८२४-३२७३२
तामिळनाडू
महाराष्ट्र मंडळ, ६१ ई.व्ही. के. संपथ रोड, व्हेपेरी, चेन्नई ६०० ००७. फोन – ०४४-५६०३२८
मराठी अभ्यास परिषद, सदर महादी पॅलेस, तंजावर ६१३ ००९
समर्थ सेवा मंडळ ट्रस्ट, ३०, दक्षिणद्वार रोड,रामेश्वर ६२३ ५२६
बिहार
महाराष्ट्र मंडळ, सुधाकर काळे-नाईक, ६४, सर्क्युलर रोड, रांची ८३४ ००१
महाराष्ट्र हितकारी मंडळ, के रोड, बिस्टुपूर, जमशेदपूर ८३१००१. फोन – ०६५७-४२४०१६
ओरीसा
महाराष्ट्र मंडळ, सी-९, युनिट – ९, इपिकोल हाऊसच्या मागे, भुवनेश्वर ७५१ ००७
महाराष्ट्र मंडळ, उदय देशपांडे, एच् – १८२,सेक्टर १५, राऊरकेला ७६९ ००३
महाराष्ट्र मंडळ, मदन चव्हाण, सी-२३. एच. ए. एल., सुनाबेडा, कोरापुट डिव्हिजन ७६३ ००२
महाराष्ट्र मंडळ, सुधाकर काळे-नाईक, ६४, सर्क्युलर रोड, रांची  ८३४ ००१
महाराष्ट्र हितकारी मंडळ, के रोड, बिस्टुपूर, जमशेदपूर – ८३१००१. फोन – ०६५७ – ४२४०१६
पश्चिम बंगाल
महाराष्ट्र मंडळ, १५, हाजरा रोड. कलकत्ता ७०० ०२६. फोन – ०३३-४७५४५३२
हावडा महाराष्ट्र समाज, सुधीर बापट, ९४बी. एफ. साइडिंग युनिट ६, शालिमार, हावडा ७११ १०३
अंदमान-निकोबार
महाराष्ट्र मंडळ, सावरकर बंधू स्मृती, पो. बॉक्स नं. २६, पोर्ट ब्लेर ७४४ १०१. फोन – ०३१९२-३३४९३
महाराष्ट्र मंडळ, लक्ष्मीनगर, २४, के. एम. कँप बेलबे, ग्रेट निकोबार ७४४ ३०२
Maharashtra Mandal, London30 Penny Close, Dartford, KENT,DA 12 NE, DARTFORD
Maharashtra Mandal, London12 Lodge Road, London NW 4 England
Maharashtra Mandal, LondonMaharashtra Bhavan, 306 Dollis Hill Lane, London NW 26HH
Maharashtra Mandal, Canada Dr. Vijay Dhavale9, BankView Place, Ottawa, Ontario,CANADA K1 VOG 3
Marathi Association of Sydney Inc.P O Box 23, Carlingford NSW 2118, Australia
Brihan-Maharashtra Mandal, North America 8 Wealthersfield Drive, Plainsboro, New Jersey 08536
Buffalo Area Mitra MandalDilip Gole, 160 Viscount Dr., Williamsville, NY 14221
Kentucky Marathi MandalAvinash Sathaye, 621 Wichita Dr.Lexington, KY 40503
S. California Marathi Mandal Ashwin Abhyankar, 9333 Lincoln Blvd., # 2219, Los Angeles, CA 90045
S. Florida Marathi MandalMohini Athawale7475 London Ln., Boca Raton, FL 33433
Mr Vilas Hastak, ConvenerMarathi Wing, Sultanate of Oman. Ph – 701347, fax – 797921.
Milwaukee Marathi MandalUsha Karande6565 N Green Bay RI., # 211 Milwaukee, Wi 53209
Minneapolis Marathi MandalNandu Shilotri 2307 Timber Trail, Mapplewood, MN 55119
Montreal Mitra MandalChintamani Adkar60 Sherdiac Cres., Kirkland, PQ H9J 2J9
Nashville Marathi MandalRita Frenchman222 Bluegrass Dr., Hendersonville, TN 37075
New Orleans Marathi MandalSheela Jambotkar2612 Lexington Ave., La Place LA 70068
New Jersey Marathi VishwaPrakash Lothe527 Seven Bridges Road, Little Silver, NJ 07739 e-mail: marathivishwa@yahoo.com
Oregon Marathi Mandal12370 NW Woodland Court, Portland, Oregon 97229
N. Florida Marathi MandalShashi Gore, 4977 Shoreline Cir., Sanford FL 32771
Ottawa Marathi MandalBrinda Varma915 Chalurway, Gloucester ON KLC 2R9
Philadelphia Maharashtra MandalDilip Hardas 19 Waterford Way, Wallingford, PA 19086
Pittsburg Maharashtra MandalRatnakar Mujumdar624 Northhaven Dir., Glenshaw, PA 15116
Raleigh Maharashtra Mandal Rajani Shendrikar9213 Irongate Lane, San Diego, CA 92126
San Diego Marathi MandalVirendra Moharir 9213 Irongate Lane, San Diego, CA 92126
Bay Area Marathi MandalSunil Ganu3500 Granada Ave., # 327, Santa Clara CA 95051
Seattle Maharashtra MandalPraful Chitnis23335, 59th Place South, Kent WA 98032
Syracuse Mitra MandalMoreshwar Purandare Box 264, Cazenovia NY 13035
Maharashtra Cultural Society, Bahrain Shubhada Kulkarni, P.O.Box No.10527 ManamaBahrain