सुविचार

सेवासुविधा मुख्यपान

 

 

 • पैशाचे नाव अर्थ पण तो करतो मोठा अनर्थ (गोंदवलेकर महाराज)
 • दुर्जनाला वेदांतात बुडवले तरी त्याला सुजनत्व येत नाही.
 • त्याग हा सर्व प्रकारच्या कलेचा बिंदूच आहे. (महात्मा गांधी)
 • युध्दाची खरी भयानकता त्यात माणसे मरतात ही नसून माणूस माणसाला मारायला तयार होतो ही आहे.
 • जगात काही अजरामर नाही तुमच्या चिंतासुध्दा!
 • जेष्ठत्व केवळ वयामुळे नाही तर गुणांमुळे येते.
 • लहान मुलांमध्ये आढळणारी चौकसवृत्ती म्हणजे ज्ञानाची भूक होय.
 • आपले विचार वाळूत लिहा, क्षमेचे वारे त्यांना उडवून लावेल. आपले सुख दगडात कोरा, ते कोणीही खोडू शकणार नाही.
 • सत्तेपेक्षा सामर्थ्य महत्त्वाचे असते.
 • माणसाने आपल्या भरवंशावर जगावे.
 • दीपज्योतीमध्ये असे सामर्थ्य आहे की स्वत: प्रज्वलीत होऊन दुसयाला प्रजलीत करते.
 • आयुष्यात निश्चित काही मिळवावयाचे असल्यास साहस असावयास पाहिजे.
 • सानेगुरूजीचे वाड्मय म्हणजे संस्काराचा झरा !
 • उगीच जिथे रूजत नाही तेथे बी पेरू नये.
 • जिथे मोल जाणत नाही तिथे शब्द टाकू नये.
 • संस्कारामुळे माणसाला खरे माणूसपण येते.
 • ग्रंथहीन घर म्हणजे देहहीन शरीर.
 • शब्द जपून वापरावेत, शब्दांची धार तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे.
 • कलीयुग कलीयुग म्हणू नका कलीयुगाला कलायुग बनवा!
 • मृत्यु नेहमी समीप आहे धरून चालावे त्यामुळे मन वैराग्याकडे वळते.
 • अंहकार आणि लोभ हे माणसांच्या जीवनातील सर्वात मोठे दु:ख आहे.
 • चंद्र आणि चंदनापेक्षा सज्जनांचा सहवास शीतल असतो.
 • काजव्याला वाटते जग आपल्याच लुकलुकण्यामुळे उजळले आहे.
 • कर्तव्यदक्ष असावे पण कर्मठ नसावे.
 • उत्साही असावे पण उतावीळ होऊ नये.
 • कृतज्ञ असावे पण कृतघ्न नसावे.
 • पवित्र असावे पण पतित होऊ नये.
 • त्याग करावा पण ताठा नसावा.
 • स्वाभिमान असावा पण गर्व नसावा.
 • आत्मविश्वास असावा पण अंहकार नसावा.
 • स्वतंत्र असावे पण स्वैर नसावे.
 • घाम गाळल्याशिवाय दामाची खरी किंमत कळत नाही.
 • माणसाचे प्रेम हे धरती सारखे असते अगोदर एक दाणा पेरावा लागतो.
 • सुखी होण्यासाठी सुखी होण्याचा मार्ग म्हणजे निसर्गावर, नियतीवर, परमेश्वरावर कोणावर तरी विश्वास ठेवा!
 • मानवी संबंध धावणाया आगगाडीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे नसतात...ते असतात औदुबंराच्या आडव्यातिडव्या पाय वाटासारखे.
 • श्रध्दा ही सामर्थ्यवान असते. कशावर तरी श्रध्दा ठेवल्याशिवाय माणूस जिवंत राहू शकत नाही.
 • ज्याच्या जीवनामध्ये निश्चित ध्येय नसते त्यालाच वेळ घालविण्यासाठी साधन शोधण्याची गरज भासते.

 

Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF