पारंपारिक गाणी मुख्यपान

दिवाळीची गाणी


दिन दिन दिवाळी

गायी म्हशी ओवळी
गायी म्हशी कोणाच्या?
लक्ष्मणाच्या
नरशा आला पिवून गेला
खंडोबाच्या आड लपला
खंडोबाचं तोंड तुटलं
त्याच्या मागं घोडं सुटलं
घोडयाला होती लगाम दोरी
कान्ह्या भिल्ल हाती धरी
काळा कुट्ट कान्हया भिल्ल 
त्याच्या कमरेला सात तीळ
एक तीळ उपसिला
बगलेला मारुन हल्ला केला
समोर गावाचा पाटील दिसला
पाटील बघून सलाम केला

अच्चल काठी

अच्चल काठी, मच्चल काठी
गई का वेली, डुबा झाला
घरचा धनी हारकला
पाची बोटं चिराकली
एक चिरका फाटुन गेला
त्येच्या झाल्या बारा बात्या
मागं म्होरं चंदर ज्योत्या!
एक हुती बाग बाग
तिथं हुता नाग
नागाची फडी फडी
वाघाची ऊडी
वाघाचं किराण किराण
रेडयाच धराण
वाघाचा पाई पाई
गया जमल्या लई
एक गई कूशी कूशी
पाण्यात बसल्या म्हशी
म्हशीच शिंग शिंग
लावा दिवाळीला भिंग

Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF