fb tw gp


Untitled Document
गाण्याचे शोध निकाल - अद्याक्षर 'J' गाणी मुख्य पान

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

क्रमांकशीर्षकSingerLyricsMusic
1 जा, लाडके, सुखाने वसंतराव देशपांडे शांता शेळके अनिल अरुण
2 जा, शोध जा किनारा सुधीर फडके जगदिश खेबुडकर सुधीर फडके
3 जा घेउनि संदेश पांखरा सरस्वती राणे राजा बढे माहित नाही
4 जा जा जा रे आशा भोसले शांता शेळके हेमंत भोसले
5 जा मुलि शकुंतले, सासरीं माणिक वर्मा ग. दि. माडगुळकर पु ल. देशपांडे
6 जा रे चंद्रा गजानन वाटवे मा. ग. पातकर गजानन वाटवे
7 जा सांग लक्ष्मणा गीता दत्त-रॉय वसंत बापट जी एन जोशी
8 जाईन विचारित रानफुला किशोरी अमोणकर शांता शेळके हृदयनाथ मंगेशकर
9 जाग बन्सिधरा, जाग श्यामा चित्तार राजा बढे भानुकांत लुकतुके
10 जाहल्या कांहीं चुका लता मंगेशकर मंगेश पाडगांवकर श्रीनिवास खळे
11 जाणतां अजाणतां आज प्रेम जाहलें अनुराधा पौडवाल उमाकांत काणेकर बाळ पर्टे
12 जाशी कुठे नवनित-चोरा रे माणिक वर्मा अण्णा जोशी निलकंठ अभ्यंकर
13 जायचें असेल जरी मालती पांडे संजीवनी मराठे गजानन वाटवे
14 जग हे बंदीशाला सुधीर फडके ग. दि. माडगुळकर सुधीर फडके
15 जग सगळे हे उलटे पाहे दशरथ पुजारी मधुकर जोशी दशरथ पुजारी
16 जगा, तुझी सारी त-हा सदा उफराटी माहित नाही यशवंत माहित नाही
17 जगाचे बंध कोणाला छोटा गंधर्व बालकवी माहित नाही
18 जागे व्हा मुनिराज आशा भोसले जगदिश खेबुडकर प्रभाकर जोग
19 जगी या खास वेडयांचा पसारा आशा भोसले वीर वामनराव जोशी वझे बुवा
20 जगेन तुमच्यासाठी देवकी पंडित सुधीर मोघे आनंद मोडक
21 जमले तितुके केले सी रामचंद्र वसंत निनावे सी रामचंद्र
22 जांभुळपिकल्या झाडाखाली आशा भोसले ना. धो. महानोर हृदयनाथ मंगेशकर
23 जन पळभर म्हणतील लता मंगेशकर भा. रा. तांबे वसंत प्रभु
24 जनी बोलली भाग्य उजळलें सुमन माटे योगेश्वर अभ्यंकर बाळ माटे
25 जनी नामयाची रंगली कीर्तनीं माणिक वर्मा अनिल भारती दशरथ पुजारी